นักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

นักบุญอันดรูว์ อัครสาวกนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  30 พฤศจิกายน

           นักบุญอันดรูว์ มีชื่อมาจากภาษากรีก ซึ่งหมายความว่า " สมเป็นชายชาติบุรุษ " ดูเหมือนท่านเป็นคนใจกว้าง มีความพร้อมเสมอ เปิดเผยและกระตือรือร้น ท่านเป็นน้องชายนักบุญเปโตร และเป็นศิษย์นักบุญยอห์น บัปติสต์ วันหนึ่งขณะที่ท่านยอห์น บัปติสต์อยู่กับสาวกสองคน คนหนึ่งคือนักบุญอันดรูว์ เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมา ท่านยอห์นจึงบอกศิษย์ของท่านว่า " ท่านผู้นี้แหละคือลูกแกะของพระเจ้า " และศิษย์ทั้งสองก็ได้ติดตามพระเยซูเจ้าไป (ยน. 1 : 35-42) นักบุญอันดรูว์เป็นผู้นำเปโตรมาพบพระเยซูเจ้า พระองค์จึงตรัสกับอันดรูว์และเปโตรว่า " จงตามเรามาเถิด เราจะให้ท่านเป็นชาวประมงจับมนุษย์ " (มก. 1 : 17)

     นักบุญอันดรูว์ได้ไปจาริกและประกาศพระศาสนจักรยังประเทศกรีก รัสเซียและโปรแลนด์ ท่านได้สิ้นใจเป็นมรณสักขีโดยการถูกจับตรึงกางเขนเป็นรูปอักษร X ในภาษาอังกฤษ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725