นักบุญเซซีลีอา พรหมจารียและมรณสักขี

posted by: Administrator
ฮิต: 10608

นักบุญเซซีลีอา พรหมจารียและมรณสักขี นักบุญเซซีลีอา พรหมจารียและมรณสักขี
(ค.ศ. 207-230)

ฉลอง  22 พฤศจิกายน

            เซซีลีอา มาจากตระกูลชั้นสูงในกรุงโรม เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระเยซูเจ้า บิดามารดาบังคับให้เธอแต่งงานกับบุรุษผู้สูงศักดิ์มีนามว่า " วาเลเรียน " ในเย็นวันแต่งงาน ขณะที่เธอได้ยินดนตรีบรรเลงอย่างรื่นรมย์ เซซีรีอาได้รื้นฟื้นคำปฎิญาณที่ว่า ตนจะอุทิศถือพรหมจรรย์แด่พระผู้เป็นเจ้า เธอได้สารภาพความในใจนี้กับวาเลเรียนผู้สามี และชักนำเขาจนสมัครเป็นคริสตชนได้ และเนื่องจากเขาได้ช่วยเหลือเซซีรีอาในงานเมตตาเพื่อคนจน จึงถูกศัตรูฆ่า

     เซซีลีอา ปฏิเสธที่กราบไว้พระเท็จเทียม เธอถูกนำไปรนด้วยไอนํ้าเดือด แต่พระเป็นเจ้าได้ช่วยเหลือชีวิตเธอไว้ จึงถูกทางการให้ทหารนำตัวไปตัดศีรษะ เพชฌฆาตลงดาบถึงสามครั้ง แต่ศีรษะของเธอไม่ได้หลุดจากบ่า เธอได้รับบาดแผลฉกรรจ์แต่ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาถึง 3 วัน เธอได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอแด่พระสังฆราช เพื่อทำประโยขน์แก่พระศาสนาจักร และได้รับศีลมหาสนิทก่อนสิ้นใจ

     ศพของเซซีลีอาถูกฝังไว้ในอุโมงค์ใต้ดินที่เรียกว่า " กาตากอมป์ " และได้รับเชิญไปฝังไว้ในพระวิหารนักบุญเซซีรีอา กรุงโรม เมื่อเปิดหีบศพออกปรากฎว่าร่างกายของเธอมิได้เน่าเปื่อยเลย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725