นักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี

นักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี นักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี
(ค.ศ. 1207-1231)

ฉลอง  17 พฤศจิกายน

           เอลีซาเบธ เป็นเจ้าหญิงแห่งประเทศฮังการี เมื่อพระชนมายุ 13 พรรษาได้ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายหลุยส์ พระองค์ได้ทรงสร้างโรงพยบาลขึ้น ณ บริเวณเนินเขา ใกล้ปราสาทของพระองค์และได้เลี่ยงดูคนยากจน พยาบาลคนไข้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองทุกวัน จนประชาชนเรียกพระองค์ว่า " นักบุญเอลีซาเบธที่รัก"

     เมื่อนางสนมกำนัลพยายามป้องกันไม่ให้พระองค์ไปช่วยคนยากจน พระองค์ทรงกล่าวว่า " ฉันกำลังเตรียมตัวเพื่อรับคำพิพากษา ขอให้ฉันได้มีโอกาศทูลพระองค์ว่า พระเยซูเจ้าข้า เมื่อพระองค์หิวกระหาย ลูกก็ได้ช่วยพระองค์อิ่มหนำสำราญ เมื่อพระองค์ขาดเสื้อผ้า ลูกก็หาเสื้อผ้ามาให้พระองค์สวมใส่ เมื่อพระองค์ป่วยไข้ ลูกก็มาเยี่ยมรักษาพระองค์ เพราะพระองค์ยังตรัสไว้ด้วยว่า กิจเมตตาที่เจ้าได้ทำแก่ผู้ตํ่าต้อย ก็ได้ทำแก่เราเอง (เทียบ มธ. 25 : 35-36) วันหนึ่งขณะที่พระนางใช้ผ้าห่อขนมปังไปแจกแก่คนยากจน พระสวามีได้มาพบเข้าจึงขอดูสิ่งที่พระนางทรงถืออยู่ ปรากฎว่าแลเห็นดอกกุหลาบเต็มไปหมด

     เอลีซาเบธ มีบุตรธิดา 4 คน เมื่อพระสวามีสิ้นพระชนม์ชีพแล้ว พระองค์ก็ได้บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของพระนางให้คนจน พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ 24 พรรษา

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725