ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007358856
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
358
4461
8848
92685
120823
7358856
Your IP: 18.208.159.25
2019-10-22 03:37

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

นักบุญซีโมน อัครสาวก (ศตวรรษที่ 1 )นักบุญซีโมน อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  28 ตุลาคม

           หนึ่งในจำนวนอัครสาวก 12 องค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงเลือก (มธ. 10:4 ;มก. 3:18) ในพระวรสารนักกบุญมัทธิวและมาระโก เรียกท่านว่า " ผู้รักชาติ " เพราะเหตุที่ว่า มีการเรียกสับสนกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับท่าน เพราะผู้อื่นคิดว่าท่านเป็นบุคคลเดียวกับท่านนักบุญเปโตร (ซีโมน) แห่งกาลิลี

     ซีโมน เป็นศัพท์ที่มาจากภาษากรีก การที่เรียกท่านว่า ผู้รักชาติ อาจจะเป็นเพราะว่า ท่านเป็นชาวยิวที่มีความผูกพันกับอุดมการณ์ของการมีพระเป็นเจ้าปกครอง กับอุดมการณ์พระเมสสิยาห์อย่างแน่นแฟ้นของพวกฮีบรู และจิตใจของท่านก็ครุกรุ่นไปด้วยความเป็นปฎิปักษ์ต่อต้านพวกโรมัน

     ท่านได้ร่วมเดินทางไปประกาศพระศาสนากับนักบุญยูดาจนถึงเปอร์เซีย ที่นั่นท่านได้ประกาศความเชื่อโดยการยอมถูกฆ่าด้วยเลื่อย เพือเป็นมรณสักขี ดังนั้นสัญญลักษณ์ที่คู่กับท่านคือ เลื่อยและพระคัมภีร์ การเป็นมรณสักขีของท่าน

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ