ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007902150
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2605
5232
15179
73637
116621
7902150
Your IP: 3.234.245.121
2020-02-19 21:44

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

นักบุญธัดเดอัส หรือยูดา อัครสาวกนักบุญธัดเดอัส หรือยูดา อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  28 ตุลาคม

            นักบุญธัดเดอัส คือหนึ่งในบรรดาอัครสาวก 12 องค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกดังจะพบได้ในพระวรสารนักบุญลูกา และหนังสือกิจการอัครสาวก " ยูดาบุตรยากอบ " (ลก.6 : 16) แต่ก็มีพระวรสารบางฉบับเรียกท่านว่า " ธัดเดอัส " เช่นพระวรสารนักบุญมัทธิว และมาระโก สำหรับเหตุผลที่ใช้ธัดเดอัสนั้น คงจะเป็นพราะนักบุญมัทธิวและมาระโกระวังเรื่องชื่อที่ซํ้ากันในพระวรสาร นั่นคือยูดาส อิสคาริโอท " ยูดา " คนละคนกับยูดาส บุตรคาริโอท

     สำหรับชื่อ ธัดเดอัส มาจากภาษาอารามัย นักบุญธัดเดอัสเป็นหลานชายของแม่พระและนักบุญยอแซฟ ทั้งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพรัเยซูเจ้า ท่านเป็นน้องชายของนักบุญยากอบ นักบุญธัดเดอัสได้ไปประกาศเทศนาสั่งสอนยังประเทศเปอร์เซีย ที่สุดท่านได้จบชีวิตด้วยการเป็นมรณสักขี โดยการถูกฆ่าตายด้วยหอกแบบที่มีขวานติดอยู่ ดังนั้น ภาพที่แสดงถึงนักบุญธัดเดอัสหรือยูดานี้ มักมีหอกที่มีขวานติดอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเป็นมรณสักขีของท่าน

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ