อัครเทวดาราฟาแอล

อัครเทวดาราฟาแอลอัครเทวดาราฟาแอล
ฉลอง 29 กันยายน

         อัครเทวดาราฟาแอล ปรากฎองค์ครั้งแรกในพระคัมภีร์ ตอนที่เล่าถึงโตเบีย ท่านเรียกตัวเองว่า " อาซาริยาห์ " มาเป็นเพื่อนท่านร่วมทางกับโตเบียไปยังเมืองราเยสเพื่อทวงหนี้ให้กับบิดา (ทบต. 5:4-12 ) โดยปกป้องคุ้มครองเขาตลอดทางจนกลับถึงบ้าน นอกนั้นท่านได้จัดหาภรรยาที่ดีให้แก้เขา และยังรักษาดวงตาของบิดาให้หายจากตาบอดด้วย
     ในที่สุด อัครเทวดาราฟาแอล ได้แสดงตนให้เขาทราบโดยบอกว่า " ข้าพเจ้าคืออัครเทวดาราฟาแอล เป็นหนึ่งในบรรดาเทวดาเจ็ดองค์ผู้รับใช้ใกล้ชิดพระบังลังก์พระเป็นเจ้า " (ทบต. 12 : 15) ทั้งสองประหลาดใจว่าทำไมพระเป็นเจ้าทรงโปรดเทวดามาช่วย ราฟาแอลจึงอธิบายว่า " เป็นเพราะท่านโตเปียได้นมัสการพระเป็นเจ้าเหมาะสมเสมอ ทั้งได้ทำบุญสุนทานถวายพลีกรรมด้วยความเสียสละอย่างสูง "
     ราฟาแอล แปลว่า " ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงรักษา " ราฟาแอลเป็นองค์อุปภัมภ์ผู้เดินทาง แพทย์หนุ่มสาวผู้กำลังเลือกทางชีวิตและความชื่นชมยินดีอีกด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725