นักบุญเอากุสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญเอากุสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์ นักบุญเอากุสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์
(ค.ศ. 354-430)
ฉลอง  28 สิงหาคม

          เอากุสติน   เกิดที่เมืองทากาสท์ในอัฟริกาเหนือ บิดาของท่านเป็นคนต่างศาสนา ปรารถนาให้เอากุสตินเรียนเก่ง จะได้มีชื่อเสียงในอนาคต แต่ไม่สนใจในการอบรมในด้านความประพฤติ มารดาของท่านคือนักบุญมอนิกา เป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนให้ท่านดำเนินชีวิตที่ดี

     เอากุสตินเสียคนเพราะเพื่อนชั่ว ได้ดำเนินชีวิตเหลวแหลกตลอดเวลา 13 ปี เอากุสตินชอบไปวัดเพื่อฟังนักบุญอัมโบรส อัครสังฆราชแห่งมิลานเทศน์บ่อยๆแต่ท่านยังไม่กลับใจเป็นคริสตชน ผู้เป็นแม่ได้แต่สวดภาวนาเพื่อลูกอย่างไม่หยุดหย่อน วันหนึ่งท่านได้อ่านบทจดหมายของนักบุญเปาโล " ให้เราประพฤติตนอย่างเหมาะสมดังผู้ที่อยู่ในความสว่างเขาทำกัน ไม่ทำตนดังคนเกเรหรือคนขี้เมา ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมหรือกระทำลามก เราไม่ควรวิวาทกันหรืออิจฉากัน จงให้เราเป็นคนของพระเยซูเจ้าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า จงเลิกเปิดโอกาสให้วิสัยบาปทำตามความปรารถนาเสีย " (รม . 13:13-14) รู้สึกประทับใจมาก จึงได้กลับมาเป็นคริสตชน เอากุสตินได้รับศีลล้างบาปเมื่ออายุ 33 ปีในที่สุดก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์ และได้การแต่งตั้งเป็นสังฆราชแห่งเมืองฮิปโป ในอัฟฟริกาเหนือตลอดเวลา 35 ปี ท่านได้เทศน์และแต่งหนังสือไว้เป็นจำนวนมาก ท่านได้ออกแรงต่อสู้กับพวกเฮเรติ๊ก และพวกที่หลงผิดไปจากศาสนา

     เอากุสตินได้เขียนไว้ว่า " ข้าแต่พระเป็นเจ้า ดวงใจมนุษย์ได้ถูกสร้างมาสำหรับพระองค์แต่ผู้เดียว มนุษย์จะไม่มีสันติสุข จนกว่าจะได้พบความรักและสันติสุขในพระองค์ "

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725