นักบุญมอนิกา

นักบุญมอนิกานักบุญมอนิกา
(ค.ศ. 331-387)
ฉลอง  27 สิงหาคม

          มอนิกา  เป็นชาวเมืองทากาสท์ในอัฟริกาเหนือ เป็นคริสตขนที่มีความเชื่อมั่นคง และมีความศรัทธา โดยอาศัยความอ่อนโยนของเธอ ได้ทำให้สามีซึ่งเป็นคนต่างศาสนามีนิสัยฉุนเฉียวได้กลับใจและโดยอาศัยพลังแห่งคำภาวนาและนํ้าตาของเธอ เธอยังทำให้บุตรชายที่หลงเดินทางผิดทางความคิด และเจริญชีวิตเอาแต่เที่ยวเตร่ สนุกสนาน ได้กลับใจอีกด้วย เธอได้รอคอยและพยายามออกแรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลานานถึง 16 ปี เพื่อให้เอากุสตินบุตรชายได้มีโอกาสพิจารณาดูชีวิตของตน เธอติดตามเขาไปประเทศอิตาลี ไปที่โรม และที่มิลาน ไม่เคยย่อท้อ เพราะเชื่อแน่ว่าคำภาวนาจะช่วยให้เอากุสตินกลับใจ

     ที่มิลาน เธอได้มีโอกาสอยู่ร่วมพิธีรับศีลล้างบาปของเอากุสติน แต่เธอไม่มีโอกาสได้กลับไปแลเห็นอัฟริกา บ้านเกิดอีกเลย เพราะเธอได้สิ้นใจที่เมืองออสเตรีย นักบุญมอนิกา เป็นคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นคง และมีศรัทธาอย่างลึกซึ้ง

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725