นักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

นักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวกนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)
ฉลอง  24 สิงหาคม

          นักบุญบาร์โธโลมิว แห่งเมืองกานา " บุตรชาวไร่ " ท่านยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า" นาธานาแอล " สำหรับชื่อของท่านนั้น " บาร์โธโลมิว" แปลว่า " ลูกของผู้กล้าหาญ " เป็นคนหนึ่งในบรรดาสานุศิษย์รุ่นแรกของพระเยซูเจ้า วันหนึ่ง นักบุญฟิลิปผู้เป็นเพื่อนของท่านและศิษย์ของท่านยอห์น บัปติสต์ได้มาบอกท่านถึงเรื่องพระเยซูเจ้า และคงเป็นเพราะคำพูดของพระเยซูเจ้าที่กล่าวว่า" นี่แหละชาวยิวแท้ ไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์เพทุบาย " (ยน. 1 : 45-51 ) นาธาแอลจึงได้แสดงออกถึงความเชื่อที่ร้อนรนหลังจากที่บอกว่า " จากนาซาเร็ธจะมีอะไรดี " ท่านได้กล่าวว่า " พระอาจารยท่านเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าโดยแท้ ทั้งเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลด้วย

     นักบุญบาร์โธโลมิวหรือนาธานาแอล ได้ไปจาริกประกาศพระศาสนจักรที่ประเทศอาหรับและอินเดีย ท่านได้ถึงแก่กรรมเป็นมรณสักขีที่ประเทศอามาเนีย ด้วยการถูกเขาจับถลกหนังทั้งเป็น.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725