นักบุญโรซา แห่งลีมา พรหมจารี

นักบุญโรซา แห่งลีมา พรหมจารีนักบุญโรซา แห่งลีมา พรหมจารี
(ค.ศ. 1586-1617)
ฉลอง  23 สิงหาคม

          โรซา เกิดในประเทศเปรู อเมริกาใต้ เธอเป็นบุตรที่อยู่ในโอวาทของบิดามารดาและมีชีวิตร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ โรซาเป็นเด็กที่สวยและน่ารัก มารดาจึงชอบซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาให้เธอใส่อยู่เรื่อยๆแต่เธอมักจะกล่าวว่า " วิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ประเสริฐกว่าเสื้อผ้าและสิ่งนอกกายทั้งหมด "

     ตั้งแต่เยาว์วัย เธอได้ลงชื่อสมัครเป็นนักบวชคณะโดมินิกันชั้นที่ 3 เธอได้อุทิศชีวิตของเธอในการเอาใจใส่คนจนและคนงาน แต่ในเวลาเดียวกัน โรซาก็ได้ใช้ชีวิตในการใช้โทษบาป เธอมักจะเรียกตัวเองว่า " ดอกกุหลาบแห่งพระนางมารีอา " เพราะมีความรัก ความศรัทธาร้อนรนเป็นพิเศษต่อศีลมหาสนิท และต่อพระนางมารีอา บุตรชายเศรษฐีผู้หนึ่งปรารถนาจะแต่งงานกับเธอ แต่เธอปฎิเสธโดยอ้างว่าจะขอรักและปรนนิบัติพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว เมื่อบิดามารดาของเธอกลายเป็นคนล้มละลาย เธอได้ออกไปทำงานรับจ้างทุกวัน กลางคืนเย็บเสื้อหารายได้เลี้ยงครอบครัว กระนั้นก็ตามเธอยิ่งกระตือรือร้นในการช่วยเหลือคนยากจน อุทิศความลำบากและความดีที่กระทำแด่พระเพื่อคนบาป เธอสิ้นชีวิต เมื่ออายุ 31 ปี เป็นนักบุญองค์แรกในทวีปอเมริกา

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725