นักบุญร็อค

นักบุญร็อคนักบุญร็อค
(ค.ศ. 1295-1327)
ฉลอง  16 สิงหาคม

     ร็อค เกิดที่มองเปลลิเอร์ ประเทศผรั่งเศส บิดามารดาของท่านเป็นคริสตชนที่เคร่งครัดชอบช่วยเหลือคนยากจน ท่านทั้งสองอบรมให้ร็อคเป็นผู้ที่มีความเชื่อและความใจกว้างต่อผู้ยากจน ร็อคศึกษาวิชาการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย มองเปลลิเอร์ เมื่อบิดามารดาของท่านสิ้นชีวิตลง ร็อคแจกจ่ายสมบัติของท่านให้แก่คนยากจนตามที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า " จงไปและขายทุกสิ่งที่มีแจกจ่ายแก่คนยากจน " (มก. 10 :21) แล้วท่านก็เดินทางไปแสวงบุญที่กรุงโรมเพื่อใชเโทษบาป

     ร็อคเดินทางมาถึงเมืองอากวาเปนเดนเต ซึ่งกำลังมีโรคระบาดอย่างหนัก ท่านได้ช่วยพยาบาลคนป่วยพร้อมกับทำเครื่องหมายกางเขนบนหน้าผากของคนป่วย รักษาพวกเขาโดยใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเป็นเจ้า ท่านบรรเทาความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดการเดินทางไปโรม เมื่อพระคาร์ดินัลถามท่านว่า " จริงหรือที่เขาพูดกันว่าท่านรักษาคนเจ็บให้หายได้ " ร็อคตอบว่า " ผมเป็นคนรักษาและคืนสุขภาพแก่เขา " ร็อครักษาคนป่วยจนตัวท่านป่วยด้วย เพื่อมิให้รบกวนผู้อื่น ท่านไปอาศัยอยู่ในกระท่อมในป่าใกล้แม่นํ้าโป เพื่อเตรียมตัวตายอย่างเงียบๆคนเดียว มีเพียงสุนัขที่คอยหาอาหารมาให้ท่าน เมื่อหายป่วยร็อคเดินทางขึ้นเหนือ เมื่อมาถึงเมืองโวเกรา ทหารคิดว่าท่านเป็นสายลับ จึงจับท่านขังคุกมืดเป็นเวลา 5 ปี จนใครๆพากันลืมท่านไปแล้ว ทหารไได้ปล่อยท่านเป็นอิสระในวันฉลองแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์

     ร็อคได้รับอิสรภาพพร้อมกับความตาย ขณะที่ท่านถึงแก่กรรมมีแสงสว่างรอบตัวท่าน และมีเครื่องหมายกางเขนที่หน้าอก ท่านไปรับเกียรติว่าเป็น" องค์อุปถัมภ์ของคนไข้ "

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725