นักบุญคลารา

นักบุญคลารา นักบุญคลารา
(ค.ศ. 1194-1253)
ฉลอง  11 สิงหาคม

     คลารา เป็นธิดาของท่านเค้านท์ เธอได้ฟังคำเทศนาของนักบุญฟรังซิสในเมืองอัสซีซีจนเกิดความประทับใจ จึงเรียนต่อท่านว่าเธอปรารถนาจะถวายชีวิตแด่พระเป็นเจ้า จากนั้นทั้งคลาราและฟรังซิสจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน เมื่อคลาราอายุ 18 ปี ในวันอาทิตย์ใบลาน เธอได้รับใบลานจากมือพระสังฆราชแห่งอัสซีซี และในคืนนั้นเองเธอได้ออกจากปราสาทของตนพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งตรงไปยังวัดที่ฟรังซิสและเพื่อนๆผู้ร่วมงานของท่านอยู่ คลาราได้เข้าพิธีปฏิญาณถวายตน พรังซิสเป็นประธานในพิธีตัดผมอันงดงามของเธอ และฝากเธอไว้กับภคินีคณะเบเนดิกตินในเมืองนั้น

     ภายหลังเธอได้ตั้งคณะนักบวชหญิงชื่อ " คณะคลารีส " ต่อมาพี่สาวและมารดาของเธอ ตลอดจนบรรดามิตรสหายตระกูลสูงศักดิ์ก็ได้สมัครบวชในอารามของเธอ วันหนึ่ง เธอได้อัญเชิญศีลมหาสนิทไว้ที่ประตูอาราม ขณะที่ศัตรูของศาสนจักรจู่โจมอาราม เธอคุกเข่าสวดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระ จนศัตรูหนีไป เธอป่วยอยู่ตลอดเวลา 28 ปี มีแต่สิ่งดียวที่ช่วยให้เธอเข้มแข็งอดทนได้คือ ศีลมหาสนิท เธอถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1253

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725