นักบุญอัลฟองโซ เดอลิกวอรี ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่

นักบุญอัลฟองโซ เดอลิกวอรี ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่ นักบุญอัลฟองโซ เดอลิกวอรี
ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่
(ค.ศ. 1699 - 1787)
ฉลอง  1 สิงหาคม

     อัลฟองโซ เกิดจากตระกูลชั้นสูงในปราสาทใกล้เมืองเนเปิล ประเทศอิตาลี อายูเพียง 19 ปี ท่านก็สำเร็จวิชากฎหมาย เริ่มอาชีพทนายความและเป็นราชนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเนเปิล แต่ท่านได้ผิดหวังในคดีเรื่องหนึ่ง อันเป็นเหตุให้ท่านเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยมุ่งหวังแสวงว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่า

     อัลฟองโซ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุเกือบ 30 ปี ประชาชนยกย่องท่านในฐานะนักเทศน์ฝีปากเอก ท่านได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่ม ท่านรวบรวมพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งและตั้งขึ้นเป็นคณะนามว่า " คณะพระมหาไถ่ " เพื่อเทิดพระเกียรติพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ ทำหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษในการเทศน์ฟื้นฟูจิตใจ ประกาศพระวรสารแก่คนยากจนตามท้องทุ่ง ไร่นา

     ท่านได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช และทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดเวลา ท่านแต่งเพลง เขียนหนังสือศรัทธาและธรรมเทวศาสตร์จำนวนมากมายจนสุขภาพทรุดโทรม ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งพระสังฆราช ป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบจนกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิต และถึงแก่มรณภาพเมื่ออายุ 91 ปี ท่านได้รับสมญานามว่า " องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาป "

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725