นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ผู้ตั้งคณะเยสุอิต

นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ผู้ตั้งคณะเยสุอิตนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา
ผู้ตั้งคณะเยสุอิต
(ค.ศ. 1491-1556)
ฉลอง 31 กรกฎาคม

    
     อิกญาซีโอ เกิดในแคว้นบาสก์ ประเทศสเปน เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ท่านขาหักเนื่องจากถูกลูกปืนในสนามรบ และได้รับการผ่าตัดด้วยความเจ็บปวดอย่างทรมานถึง 3 ครั้ง เพื่อต้องการให้เดินสะดวกและเต้นรำได้เหมือนเดิม

     ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ปราสาทอย่างเบื่อหน่าย ท่านได้หยิบหนังสือชีวประวัตินักบุญต่างๆขึ้นมาอ่าน เกิดความประทับใจใคร่จะถือปฏิบัติคุณธรรมเยี่ยงนักบุญบ้าง ท่านได้สละสมบัติ รับศีลอภัยบาป ออกไปจำศีลภาวนาและช่วยเหลือคนยากจน ผู้เจ็บไข้ด้วยเมตตาจิต

     แม้ขณะนั้นท่านมีอายุ 35 ปีแล้วก็ตาม ท่านยังได้ตระเวนไปศึกษายังเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศส และที่กรุงปารีสนี้เองที่ท่านได้ตั้งคณะนักบวช " เยสุอิต " ท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลี และท่านได้มอบคณะของท่านปฏิญานตนรับใช้พระสันตะปาปา สัญญาจะไปทุกหนทุกแห่งซึ่งสันตะปาปาจะส่งไปทำงาน เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

     ท่านได้ทำหน้าที่อธิการในคณะของท่านตลอดเวลา 5 ปี จนนัยตาของท่านบอด และถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 65 ปี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725