นักบุญยออากิม และนักบุญอันนา

posted by: Administrator
ฮิต: 11124

นักบุญยออากิม และนักบุญอันนา นักบุญยออากิม และนักบุญอันนา
(ศตวรรษที่ 1 )
ฉลอง 26 กรกฎาคม

     ยออากิม เป็นสามีของอันนา ทั้งสองเป็นตายายของพระเยซูเจ้า สืบเชื้อสายจากตระกูลยูดา ยออากิมและอันนามาจากแคว้นกาลิลี อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ

     ทั้งสองเสียใจมากที่ตนไม่มีบุตร จึงอธิฐานขอพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อขอพระพรโปรดประทานบุตรแก่ตนสักคนหนึ่ง ยออากิมได้ออกไปจำศีลภาวนาในที่เปลี่ยวตลอดเวลา 40 วัน เพื่อขอให้สำเร็จตามความปรารถนานี้ มีเทวดาปรากฎมาบอกอันนาว่า พระเป็นเจ้าจะทรงโปรดประทานตามที่ขอในไม่ช้านี้ ต่อมาอันนาก็ให้กำเนิดบุตร เธอเรียกทารกว่า " มารีอา " แปลว่า ผู้มีพระคุณอานิสงส์ ซึ่งต่อมาก็ได้เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า อันนาสอนมารีอาให้เป็นคนดี มีความศรัทธาศักดิ์สิทธิ์

     ณ บริเวณที่บ้านเดิมของท่านนักบุญทั้งสองในกรุงเยรูซาเล็ม ได้มีการสร้างวัดถวายเป็นเกียรติแด่ท่านในศตวรรษที่ 4 และศพของท่าน ก็ได้รับการฝังไว้ ณ ที่นั่นด้วย.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725