ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007908487
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2486
3382
21516
79974
116621
7908487
Your IP: 35.175.113.29
2020-02-21 07:11

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

นักบุญยากอบ บุตรเศเบดี อัครสาวกนักบุญยากอบ บุตรเศเบดี อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1 )
ฉลอง 25 กรกฎาคม

     นักบุญยากอบ ซึ่งเราเรียกว่า " องค์ใหญ่ " เป็นบุตรของเศเบดี และนางสะโลเม (มก. 15 : 40 ) ซึ่งชื่อของนักบุญยากอบนั้นหมายความว่า .ผู้ติดตามพระเจ้า" ซึ่งมาจากภาษาฮีบรู ท่านเป็นพี่ชายของนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร และท่านทั้งสองได้เป็นผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นสานุศิษย์รุ่นแรกของพระองค์และท่านทั้งสองมิได้ลังเลที่จะติดตามพระองค์ (ลก. 5 : 10 ) เมื่อท่านยอห์นบัปติสต์ อยู่ที่แม่นํ้าจอร์แดนและชี้ไปทางพระเยซูเจ้า เป็นเครื่องหมายบอกแก่ประชาชนเป็นนัยว่านี่คือ " พระเมสสิยาห์ " ยากอบก็ติดตามพระเยซูเจ้าไปด้วยความจงรักภักดี และเมื่อครั้งที่พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า พระองค์จะทำให้เขาเป็นชาวประมงจับมนุษย์ ยากอบก็ทิ้งอวนและติดตามพระองค์ไป พระเยซูเจ้าได้ทรงเคยทำนายว่ายากอบต้องดื่มกาลิกส์แห่งยัญบูชาพร้อมกับพระองค์ และเหตการณ์นั้นก็เป็นจริง

     ท่านเป็นสาวกองค์แรกที่ได้หลั่งโลหิตเพื่อพระคริสตเจ้า โดยถูกตักศีรษะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดราว ค.ศ. 42-43 ในช่วงเทศกาลปัสกา

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ