นักบุญมารีอา มักดาเลนา

posted by: Administrator
ฮิต: 13587

นักบุญมารีอา มักดาเลนา นักบุญมารีอา มักดาเลนา
(ศตวรรษที่ 1 )
ฉลอง 22 กรกฎาคม

     มารีอา มักดาเลนา เป็นที่รู้จักทั่วไปว่า " หญิงคนบาป " ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบาป เธอได้ไปร่วมในงานเลี้ยงที่พระเยซูเจ้าได้รับเชิญมาด้วย เธอได้ใช้นํ้าหอมอย่างดีล้างพระบาทแล้วเช็ดด้วยผมของตนต่อหน้าทุกคนที่นั่น ซีมอน ซึ่งเป็นผู้เชิญพระเยซูเจ้า พระองค์จึงตรัสกับซีมอนว่า" เรามาเยือนถึงบ้านท่าน และท่านก็มิได้ให้นํ้าล้างเท้าแก่เราเลย แต่หญิงผู้นี้เอานํ้าล้างเท้าเรา เอาผมเช็ดเท้าเรา บาปทั้งปวงของเธอได้รับการอภัยแล้ว เพราะเธอรักเรามาก" พระเยซูเจ้าตรัสกับเธอต่อหน้าทุกคนว่า " เราอภัยบาปของเจ้าแล้ว ความศรัทธาได้ช่วยเจ้าให้รอด จงเป็นสุขเถิด " (ลก. 7 : 36-50)

     มารีอา หญิงคนบาปผู้นี้แหละที่ยืนอยู่แทบเชิงกางเขนขณะที่พระเยซูเจ้าถูกตรึง โดยช่วยปลอบบรรเทาแม่พระซึ่งรํ่าไห้อยู่ที่นั่น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ และเสด็จมาทักเธอว่า" มารีอา " และเธอก็อุท่นว่า " พระอาจารย์ " (ยน. 20 : 11-18 )

     มารีอา มักดาเลนา ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายในการเป็นทุกข์ถึงบาปและกลับใจประพฤติตนเป็นคนดีจนสิ้นชีวิต".

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725