นักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก

นักบุญบาร์นาบัส อัครสาวกนักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1 )
ฉลอง 11 มิถุนายน

     บาร์นาบัส  มีกำเนิดจาดเชื้อสายของเลวี เป็นชาวเกาะไซปรัส ชื่อของท่านมีความหมายว่า " ผู้มีหน้าที่ตักเตือน " บาร์นาบัส เป็นผู้แนะนำเปาโลต่อบรรดาอัครสาวก

     ขณะที่คริสตชนเริ่มตั้งกลุ่มขึ้นที่อันติโอก บาร์นาบัสในฐานะตัวแทนของพระศาสนจักรแม่คือกลุ่มพระวิหารเยรูซาเล็ม ถูกส่งไปเพื่อเป็นกำลังใจแก่บรรดาคริสตชนที่นักบุญเปาโลอบรมสั่งสอนอยู่ที่นั่นตลอดเวลา  1 ปี (กจ.  11 : 22-24) ต่อจากนั้น  เปาโลและบาร์นาบัสก็ได้จาริกไปประกาศพระศาสนจักรในต่างแดน ทั้งสองถูกเนรเทศจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นผลดีในงานแพร่ธรรม ในที่สุดบาร์นาบัสมีมาระโกเป็นผู้ช่วยอยู่ที่ไซปรัส(กจ. 12 : 1-5)

     บาร์นาบัสได้อุทิศชีวิตด้วยการประกาศพระศาสนา โดยการนำของพระจิตเจ้าและความศรัทธาแรงกล้า ท่านจบชีวิตด้วยการเป็นมารตีร์ที่ไซปรัส ในรัชสมัยกษัตริย์เนโร โดยมีพระวรสารฉบับของนักบุญมัทธิวกอดแนบเอาไว้กับอก.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725