นักบุญอันตน แห่งปาดัว

posted by: Administrator
ฮิต: 14516

นักบุญอันตน แห่งปาดัว นักบุญอันตน แห่งปาดัว
สงฆ์และนักปราชญ์
(ค.ศ. 1195 - 1231)
ฉลอง 13 มิถุนายน

     อันตน เกิดที่กรุงลิสบอนในประเทศปอร์ตเกส บิดาของท่านรํ่ารวยมากและต้องการสนับสนุนให้ท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต แต่อันนตนถือความยากจนเพื่อพระเยซูเจ้า จึงเข้าบวชเป็นพระสงฆ์และได้เข้าเป็นนักบวชในคณะนักบุญเอากุศติน

     ท่านได้แลเห็นศพของท่านมรณสักขีที่เป็นนักบวชของคณะฟรังซิสกัน 5 คนด้วยกัน ท่านจึงตัดสินใจเข้าเป็นนักบวชฟรังซิสกัน ท่านเป็นนักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่ ได้ถูกส่งไปแพร่ธรรมยังเมืองต่างๆ ท่านได้ทำให้คนเป็นจำนวนมากกลับใจและได้เทศน์ต่อต้านพวกเฮเรติกในประเทศอิตาลี ปละประเทศฝรั่งเศส ท่านไดเเทศน์สอนเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมในสังคม วันหนึ่งขณะที่ท่านสวดภาวนาในห้องส่วนตัว พระกุมารประจักษ์และเอามือน้อยๆโอบคอและจูบท่าน เป็นเพราะว่าท่านได้พยายามรักษาวิญญาณของตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

     32 ปี หลังจากท่านได้มรณภาพ ศพของท่านได้ถูกนำกลับไปเมืองปาดัว ปรากฏว่าร่างกายของท่านเน่าเปื่อย ยกเว้นแต่ลิ้นเท่านั้นที่ยังสดและแดงเหมือนเมื่อยังมีชีวิตอยู่.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725