นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัส

นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสนักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัส
(ศตวรรษที่ 1)
ฉลอง 3 พฤษภาคม

     นักบุญยากอบ ซึ่งเรามักเรียกว่า " องค์เล็ก " เป็นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกรุ่นแรก ชื่อท่านมีความหมายว่า " ผู้ติดตามพระเจ้า ซึ่งมาจากฮีบรู ท่านเป็นบุตรของอัลเฟอัส และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเยซูเจ้า นักบุญยากอบเป็นพี่ชายของนักบุญยูดา (ธัสเดอัส) และท่านยังเป็นผู้เขียน " จดหมายของนักบุญยากอบ"

     นักบุญยากอบได้เป็นพยานและได้เห็นพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีตำแหน่งสำคัญในพระศาสนจักรของกรุงเยรูซาเล็ม ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประชุมสังคยานาที่กรุงเยรูซาเล็ม(กจ. 21 : 13 - 26 )

     ในปี 36 - 37 เมื่อบรรดาอัครสาวกได้แยกย้ายกันประกาศพระวรสารแล้ว ท่านก็ได้เป็นหัวหน้าพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ. 21 : 18-26 ) ที่สุดท่านได้สิ้นใจโดยการเป็นมรณสักขีในประมาณปี 62

      โดยการโยนลงมาจากหอคอยสูง จากภาพที่ปรากฎอยู่จะเห็นว่า ท่านถือสมุดอยู่ในมือ ซึ่งมีความหมายว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสังคยนาที่กรุงเยรูซาเล็ม.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725