นักบุญแคธรีน แห่งซีเอนา

posted by: Administrator
ฮิต: 12256

นักบุญแคธรีน แห่งซีเอนา นักบุญแคธรีน แห่งซีเอนา
นักปราชญ์ของพระศาสนจักร
(ค.ศ. 1347 - 1380)
ฉลอง 29 เมษายน

     แคธรีน เป็นธิดาสุดท้ายของครอบครัวที่ใหญ่มั่งคั่ง เธอมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมองการณ์ไกล เมื่ออายุ 6 ขวบ ขณะอยู่ในโบสถ์นักบุญดอมินิก พระผู้เป็นเจ้าทรงประจักษ์แก่เธอโดยมีพระประสงค์จะให้เธอทำกิจการพิเศษ ทำให้เธอเตรียมตัวโดยการใช้โทษบาป และสวดภาวนาอย่าวร้อนรน

     เมื่อเธออายุ 16 ปี บิดามารดาของเธอต้องการให้เธอแต่งงาน แต่เธอได้สมัครเข้าเป็นนักบวชชั้นที่ 3 ของคณะโดมินิกัน อุทิศชีวิตช่วยเหลือผู้ยากจนและมำงานเพื่อเอกภาพ และเพื่อความรักความเมตตา เธอได้ขอร้องให้สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จกลับจากเมืองอาวีญองไปประทับที่กรุงโรมตามเดิม เธอพยายามหว่านเชื้อของการปฏิรูปที่แทเจริงของพระศาสนจักรเอาไว้ บทเขียนของเธอเต็มไปด้วยบทสอนสำหรับพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการเพ่งญาณ จนพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 แต่งตั้งเธอให้เป็น" นักปราชญ์ของศาสนจักร " เธอได้พบกับอุปสรรคการประจญล่อลวงมากมายแต่ก็เอาชนะด้วยการอธิษฐานภาวนาเสมอ

     พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้เธอได้เห็นวิญญานของตนเองอยู่ในสถานะพระหรรษทาน เธอสิ้นใจเมื่ออายุ 33 ปี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725