นักบุญมาระโก

posted by: Administrator
ฮิต: 11441

นักบุญมาระโก นักบุญมาระโก
ผู้นิพนธ์พระวรสาร
(ศตวรรษที่ 1 )
ฉลอง 25 เมษายน

       มาระโก มาจากครอบครัวที่มีเชื้อสายเป็นชาวกรีก แต่อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม กลับใจโดยอาศัยเปโตร เป็นเพื่อนร่วมทางกับเปโตรไปกรุงโรม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นล่ามให้เปโตร
      
        ประชาชนชาวโรมันได้ขอร้องมาระโกให้เขียนข้อความบันทึกต่างๆที่ท่านเปโตรเทศน์สอนไว้เกี่ยวกับพระประวัติพระเยซูเจ้าภายใต้การแนะนำของท่านเปโตรมาระโกนิพนธืพระวรสารในช่วงประมาณก่อนปี ค.ศ.60และเขียนพระวรสารฉบับภาษากรีกเป็นฉบับที่2สำหรับคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเชื่อถือศาสนาคริสต์มาระโกได้ติดตามเปาโลและบาร์นาบัสไปประกาศพระคริสตศาสนาทั่วเกาะไซปรัส(กจ. 13: 4-5) ไปอยู่กรุงโรมกัยเปโตรและเปาโล ถูกส่งไปประเทศอียิปต์ ช่วยจัดตั้งกลุ่มคริสตชนที่เมืองอเล็กซานเดีย และที่นี่เองท่านได้ตั้งโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกที่มีชื่อเสียงมาก

     มาระโกถูกคนต่างศาสนาฉุกคร่า ลากร่างของท่านไปบนถนนที่เต็มไปด้วยก้อนหิน แล้วโยนท่านเข้าคุก ท่านได้ถึงแก่มรณภาพในคุกนั่นเอง

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725