นักบุญดอมินิก ซาวีโอ

posted by: Administrator
ฮิต: 15015

นักบุญดอมินิก ซาวีโอนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
(ค.ศ. 1842 - 1857)
ฉลอง 9 มีนาคม

     ดอมินิก เกิดที่เมืองรีวา ประเทศอิตาลี ในปี 1842 เมื่ออายุ 5 ปี หนูน้อยดอมินิกก็เรียนรู้ในการช่วยมิสซาแล้ว
     ดอมินิกเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่คุณพ่อบอสโกตั้งขึ้น ครูและนักเรียนต่างรักและให้ความนับถือดอมินิก เพราะเขาเป็นเด็กเรียบร้อย ขยัน ร่าเริง ไว้ใจได้เสมอ เมื่ออายุได้ 12 ปี มาถวายตัวอยู่กับคุณพ่อยอห์น บอสโก โดยบอกว่าอยากเป็นพระสงฆ์ ในจำนวนเด็กที่อยู่ในศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโก ดอมินิกเป็นเด็กที่มีความศรัทธามาก ในสมุดบันทึกส่วนตัวมีข้อความที่ดอมินิกเองเขียนไว้ว่า

ฉันจะมั่นไปแก้บาปรับศีลบ่อยๆ
จะฉลองวันบังคับให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์
ขอยึดเอาพระเยซูเจ้าและแม่พระเป็นมิตรแท้ของฉัน
จะยอมตายดีกว่าทำบาป

     ดอมินิกสิ้นใจเมื่ออายุ 15 ปี โดยอุทานก่อนสิ้นใจเมื่อเห็นภาพในนิมิตว่า " ผมได้เห็นสิ่งที่สวยงามอะไรเช่นนี้ "

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725