นักบุญโทมัส อะไควนัส

posted by: Administrator
ฮิต: 14632

นักบุญโทมัส อะไควนัสนักบุญโทมัส อะไควนัส
พระสงฆ์และนักปราชญ์
(ค.ศ. 1225-1275)
ฉลอง 28 มกราคม

      โทมัส มีตำแหน่งเป็นท่านเคานท์แห่งอากวีโนในอิตาลีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งเนเปิลแล้วไปอยู่กับคณะสงฆ์โดมินิกัน พี่ชายสองคนของท่านได้นำท่านกลับไปกักขังไว้ในปราสาทตลอดเวลา 2 ปี เพื่อมิให้ท่านหนีไปบวช

     สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกให้โทมัสเข้าพบทั้งยังได้ทรงเตือนมารดาและพี่ชายของโทมัสมิให้ขัดขวางเสรีภาพในการบวชของโทมัส ท่านจึงกลับไปยังคณะโดมินิกันทางคณะส่งโทมัสไปศึกษาต่อในฝรั่งเศสและเยอรมันเมื่อโทมัสบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็ได้เป็นอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังมาก

       ท่านชอบเทศน์สอนให้คนจนฟังและเขียนข้อพระธรรมคำสอนบทภาวนาบทสวดสรรเสริญศีลมหาสนิทที่พระศาสนจักรบังคับใช้ทุกวันนี้ หนังสือปรัชญาและเทวศาสตร์ที่ท่านเขียนเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดอันดับหนึ่งสังคยานาวาติกันที่2ก็ได้อ้างอิงคำสั่งสอนของท่านอย่างมากทีเดียว ท่านได้รับเกียรติด้วยการที่พระศาสนาจักรขนานนามท่านว่า " นักปราชญ์เทวดา"

     พระเยซูเจ้าประจักษ์มาขณะที่โทมัสเข้าฌาน ตรัสถามว่า " ท่านต้องการรางวัลอะไรจากเรา " โทมัสทูลตอบว่า"ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดเลย นอกจากพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น "

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725