ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


Q :  คุณพ่อครับ มีเด็กๆมาปรึกษาผมว่า เวลาพวกเขาฟังเพลงอะไร พ่อแม่มักจะไม่พอใจและบ่นว่าฟังเพลงอะไรไม่เห็นได้เรื่องเลย ผมควรจะแนะนำเรื่องการฟังเพลงแก่พวกเขาอย่างไรดีครับ(จากครู กทม.)
 

A:    คีครับคุณครู ปัญหานี้เกิดขึ้นกับบรรดาลูกๆที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลาย ที่เราบรรดาวัยทองต่างต้องอดทน เพราะเพลงใน พ.ศ.นี้กับ พ.ศ.ของเรามันต่างกันมากอย่างที่เรารู้ๆกัน
       ก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่า เพลงก็คือ "พระพร" หรือ "ของขวัญ" อย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่โลกและเรา บทเพลงที่ดีย่อมก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความบรรเทาใจ ความสงบ ความแจ่มใสแก่หัวใจของผู้ฟัง เพลงที่ดีย่อมปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังให้เกิดพลังที่จะทำสิ่งที่สร้างสรร และที่สำคัญทางคำสอนของศาสนาของเราก็คือเพลงช่วย "ยกจิตใจให้คิดถึงพระเจ้า" ทำให้จิตใจของเราสงบ สุข และสันติ Herbert Spencer ได้เขียนไว้ว่า "ดนตรีจะต้องเป็นหัวแถวในฐานะที่เป็นศิลปะชั้นสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด เพลงเป็นสิ่งที่บันดาลความผาสุขให้กับมนุษย์"
      เพลงหรือดนตรีในฐานะที่เป็นของขวัญจากพระเจ้า ก็เป็นเช่นเดียวกับของประทานอื่นที่ถูกนำไปใช้ทั้งในทั้ง ด้าน "ดี" และ "เสีย" เช่น เพลงที่เกี่ยวกับเหล้าก็จะนำไปสู่การดื่มและการเป็นโรคสุราเรื้อรัง เพลงที่เกี่ยวกับความรักที่ผิดๆก็จะนำไปสู่ปัญหาที่ผิดศีลธรรมในเรื่องเพศ การฆ่าตัวตาย เพลงโฆษณาสินค้าต่างๆนำไปสู่การบริโภคนิยม ฯลฯ
 

       แล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่าเพลงไหนดีหรือไม่ดี
      
      พระเยซูเจ้าทรงให้แนวทางในการพิจารณาแก่เราโดยให้ "ดูผลของการกระทำ" ว่าอะไรดีจริงหรือไม่อย่างไร "ท่านจะรู้จักเขาได้จากผลงานของเขา"(มธ 7:16-18)พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าเพลงดีย่อมก่อให้เกิดผลในทางที่ดีแก่ผู้รับฟัง
    
      ลองถามตนเองดูซิว่าเพลงที่ท่านหรือลูกๆของท่านฟังก่อให้เกิดผลประเภทใดแก่จิตใจของเราหรือของเขา
      ความรัก     ความเห็นอกเห็นใจ    ความสงบสันติสุข
      ความเมตตา    ความเชื่อศรัทธา     สดชื่นเบิกบานใจ
      มีกำลังใจ    เข้มแข็ง    อดทน    มีสติ   ให้อภัย คืนดีต่อกัน
     
     ในทางตรงกับข้าม ถ้าเพลงใดที่ฟังแล้ว เกิดอาการเช่นนี้ เช่น.......
     ก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อกัน    ยั่งยุในเรื่องเพศ      ให้เกิดความเห็นแก่ตัว
     ให้รักแต่พรรคพวกของตนเอง     ชักชวนให้แก้ปัญหาชีวิตด้วยการใช้สารเสพติด
     ส่งเสริมการกินการดื่มที่เกินความจำเป็น    ยั่งยุให้ใช้ความรุนแรงทั้งกับตนเองและผู้อื่น
     สอนให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและสังคม ฯลฯ
   
    คุณครูอาจจะให้บรรดาวันรุ่นของครูได้ตรวจสอบ Lifestyles ของเขาในการฟังเพลง เพื่อให้พวกเขาได้ทบทวนตนเอง และรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะได้ด้วยตนเอง เช่น
ใครคือศิลปินนักร้องที่เขาชื่นชอบ เขาเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่อย่างไร
ควรหรือไม่ที่เราจะต้องต่อต้าน-คัดค้าน-ประท้วง บทเพลง การแสดง ภาพยนตร์ วีซีดี web-sites ที่ไม่ดี หนังสือ สิ่งเสพติด
ให้นำเพลงที่ดีมีคุณค่ามาให้พวกเขาวิเคราะห์ข้อดี ข้อสอนใจ
ครูควรทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เลือกเพลงร่วมสมัยที่ดีๆให้ศิษย์ได้ร้องได้รำได้เต้นกัน และให้เป็นการนำเสนอ ไม่ใช่บังคับ
    ครูหรือผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่พ่อเสนอแนะนี้ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับ เผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูคนอื่นๆหรือกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ
 

                                                        ขอพระเจ้าประทานพระพร
                                                                พ่อวัชศิลป์
 

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 176 (ก.ย.- ต.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png1.png5.png5.png3.png3.png
วันนี้325
เมื่อวานนี้2659
สัปดาห์นี้18384
เดือนนี้71654
ทั้หมด415533

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันเสาร์, 25 กันยายน 2564 03:47