ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007922733
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
781
5200
8768
94220
116621
7922733
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 06:16

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2019 สังฆมณฑลราชบุรี
ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2019

สังฆมณฑลราชบุรี

 

ระดับ: ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกวดภาพระบายสีไม้ “พระเจ้ารักฉัน”(เทียบ ยน. 17:24)
รางวัลชนะเลิศ         
    เด็กหญิงปุณณมา    สินเจริญชัย     ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     
    เด็กชายชินาธิป    ยูงศิริกาญจน์      ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     
    เด็กหญิงโชติกา    ไทยทอง          ชั้น ป.3 โรงเรียนวันทามารีอา

รางวัลชมเชย         
    เด็กหญิงณัฐปภัสร์    จอมเลิศ        ชั้น ป.3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

    เด็กหญิงฐิติรัตน์    บัลลังก์ปัทมา    ชั้น ป.3 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ระดับ: ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกวดภาพระบายสีไม้ “พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง”(ยน. 6:1-13)
รางวัลชนะเลิศ         
     เด็กชายธนภัทร    ยูงศิริกาญจน์    ชั้น ป.5 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   
     เด็กหญิงจิรภิญญา     กุสะโล       ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    
     เด็กหญิงวิชญาดา    คงดวง         ชั้น ป.6 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

รางวัลชมเชย         
     เด็กหญิงประณยา    คงพุกา        ชั้น ป.5 โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
     เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา จุ้ยสกุล        ชั้น ป.4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกวดภาพระบายสีชอล์ค “การเจิมที่เบธานี”(ยน. 12:1-8)
รางวัลชนะเลิศ         
     นางสาวธนัชชา    ปานนิล           ชั้น ม.3 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   
     เด็กหญิงวรรณวิสา    กรรมาชีพ   ชั้น ม.3 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
    เด็กหญิงณัฐพร    แย้มเกตุ          ชั้น ม.2 โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

รางวัลชมเชย       
    เด็กหญิงธัญญณัฐ    บุญหู้          ชั้น ม.2 โรงเรียนนารีวิทยา

    เด็กหญิงปริญญา    ภูฆัง            ชั้น ม.2  โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 / อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป (อายุ 16 ปีขึ้นไป)
1. ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิตสำหรับฉันอย่างไร”(ยน. 14:1-31)
รางวัลชนะเลิศ         
    นายอนุชา        เรืองวิจิตร      โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     
    นางสุพัตรา    มัธยมชาติ        โรงเรียนนารีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     
     นายสิทธิโชค    ดำรงศักดิ์     โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

รางวัลชมเชย         
     นางสาวคัทลียา    นาคเขียว   ชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

     นางชุติมา        ผดุงผล         โรงเรียนดรุณานุกูล
2. ประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค ในหัวข้อ “เถาองุ่นแท้”(เทียบ ยน. 15:1-16)
รางวัลชนะเลิศ         
      นายภานพ        ภาแสงเทียน    วัดนักบุญโยเซฟ  บ้านโป่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     
     นางสาววีร์สุดา    แสงจันทร์        ชั้น ปวช.1   วิทยาลัยอาชีวศึกษดรุณาราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     
     นายอำไพรพงษ์    บุญเรือง        ชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

รางวัลชมเชย         
     นางสาวทัศนีวรรณ    พิทักษ์สินธุ์  ชั้น ม.6     โรงเรียนนารีวิทยา

     นางสุนัน        เหลืองเจริญกิจ     โรงเรียนดรุณานุเคราะห์


ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2019 สังฆมณฑลราชบุรี*** ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
      โดยคณะกรรมการฯ จะติดต่อเพื่อเข้ารับรางวัล
     
ในงาน Bible Contest ครั้งที่ 18 สังฆมณฑลราชบุรี
      วันเสาร์์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ