ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007919805
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3053
2787
5840
91292
116621
7919805
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-24 14:34

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สรุปค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2009 สังฆมณฑลราชบุรี
         โครงการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ปี 2009 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 โดยใช้ชื่อค่ายว่า “BE ALL TO ALL” เพื่อให้สอดคล้องกับปีนักบุญเปาโลและปีพระวาจา ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม และสิ้นสุดลงในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์
          มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 227 คน ชาย 127 คน หญิง 100 คน ส่วนใหญ่มาจากวัดในเขตสังฆมณฑลราชบุรี และบางส่วนมาจากต่างสังฆมณฑล ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  และสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
         การจัดอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ มีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการค่าย  บราเดอร์ปิติศักดิ์    พงศ์จิรพันธุ์ เป็นประธานค่าย  ร่วมกับคณะครูคำสอนจำนวน 33 ท่าน ประกอบด้วย  ภคิณีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  2 ท่าน  ภคิณีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล(ซิสเตอร์คามิลเลียน)  2 ท่าน  สามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี  6 ท่าน  นักบวชคณะภราดาน้อยกาปูชิน  3 ท่าน  คุณครูจากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑล  3 ท่าน เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนราชบุรี  1 ท่าน อาสาสมัครจากศูนย์พระจิตเจ้า แม่สรวย   1 ท่าน  นักศึกษาคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม  3 ท่าน ฆราวาสอาสาสมัคร  5 ท่าน และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี  7 ท่าน

          สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 11 ห้องเรียนได้แก่
ระดับศีลล้างบาป          จำนวน  3 ห้องเรียน  
ระดับศีลมหาสนิท         จำนวน  3 ห้องเรียน
ระดับศีลกำลัง              จำนวน  3 ห้องเรียน  
ระดับศีลสง่า                จำนวน  1 ห้องเรียน
ระดับคริสตศาสนธรรม จำนวน  1 ห้องเรียน

         ในปีนี้มีเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์มีจำนวน  112  คน แบ่งเป็น
 ศีลล้างบาป       จำนวน     13 คน   
 ศีลมหาสนิท      จำนวน     43 คน
 ศีลกำลัง           จำนวน     33 คน   
 และศีลสง่า       จำนวน     23 คน

          ตลอดเวลา 3 สัปดาห์  พวกเราครูคำสอนต่างพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี พยายามที่จะเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนด้วยความรักกับ   ทุกคนและทุกที่ และเราก็ได้สอนเด็กๆ ให้พยายามที่จะเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน ด้วยการพยายามทำดีกับทุกคนด้วย  ความรักและในทุกที่เช่นกัน สมกับชื่อค่าย “BE ALL TO ALL” และในการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ ได้สำเร็จลุล่วง  ไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือและน้ำใจดีจากบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ขอขอบคุณและขอพระเจ้าตอบแทนในน้ำใจดี   ของท่านตลอดไป

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ