ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007920004
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3252
2787
6039
91491
116621
7920004
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-24 15:26

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

แต่งตั้งยุวธรรมทูตอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2009 คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ผู้อำนวการPMS สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งสมาชิกยุวธรรมทูต ของอาสนวิหารแม่พระบังเกิด จ.สมุทรสงคราม โดยมีคุณพ่อวิโรจน์  เสียงไพเราะ คุณพ่อปลัดฯ  และสัตบุรุษร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

       สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2008  ได้มีการจัดอบรม "จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต" ให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในสังกัดวัดและโรงเรียนของอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก และได้จัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตขึ้นจำนวน 6 กลุ่ม มีการประชุมกลุ่มทุก ๆ  2 สัปดาห์ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเสริมสร้างการมีจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับเด็ก ๆ เช่น การบริจาค  การมีข้อตั้งใจประจำสัปดาห์ การเป็นแบบอย่างให้กับเพื่น ๆ ในโรงเรียน ฯลฯ โดยมีซิสเตอร์และคณะครูคาทอลิกในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

      และในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2009 คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  จึงได้ทำพิธีแต่งตั้งสมาชิกยุวธรรมทูตจำนวน 92 คน โดยมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองและสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกร่วมเป็นสักขีพยาน เริ่มด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อวัชศิลป์ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกยุวธรรมทูตและนำขบวนแห่เข้าวัด ในระหว่างบทเทศน์คุณพ่อฯได้เน้นในเรื่องของหน้าที่ ของผู้ใหญ่ที่จะต้องคอยอบรม สนับสนุนให้เด็ก ๆ ก้าวเดินในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการมาวัด ร่วมมิสซาฯ แก้บาปรับศีลและร่วมในกิจกรรมองค์กรของคาทอลิก  หลังพิธีมิสซาฯแล้วจึงมีพิธีแต่งตั้ง เริ่มโดยการสอบถามความสมัครใจของเด็ก ๆ ทุกคนพร้อมทั้งการปฏิญาณตนในการเป็นยุวธรรมทูต  จากนั้นจึงได้ให้ตัวแทนผู้ใหญ่ของทางวัดประกอบด้วย ซิสเตอร์ คุณครูคำสอน สภาอภิบาล ผู้ปกครอง ติดเข็มสมณองค์กรยุวธรรมทูตให้กับเด็ก ๆ จากนั้นคุณพ่อวัชศิลป์ได้มอบรูปพระยุวธรรมทูตและธงประจำกลุ่มให้กับคุณครูและตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.missionarychildhood.co.cc/

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ