สถิติการเยี่ยมชม

007807972
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
353
3397
3750
96080
157116
7807972
Your IP: 35.172.195.82
2020-01-27 05:18

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี
          ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ในโครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 10” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1)รณรงค์และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในสังฆมณฑล ได้อ่านพระคัมภีร์และนำเอาพระวาจา ในพระคัมภีร์มาใช้ในการแพร่ธรรมในโรงเรียน
      2)เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรักในองค์  พระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
      3) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แต่ละโรงเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

            โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” เพื่อจะได้อ่านและศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า รวมถึงคำสั่งสอนและกิจการดีงามต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ และที่สำคัญเพื่อทำให้เกิดการจดจำและนำเอาพระวาจาที่ได้อ่านและศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิต คริสตชน ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดให้มีการแข่งขันแสดงประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ” ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา จัดการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “การพิพากษาครั้งสุดท้าย” 
 
             “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  10   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร  คณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล    เป็นอย่างดี  โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 โรงเรียน

ผลการแข่งขันมีดังนี้
การแข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะตัวจิ๋ว" ระดับอนุบาล 1-3
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียน  เทพินทร์พิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่  โรงเรียน  เรืองวิทย์พระหฤทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่  โรงเรียน  วันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน เทพินทร์พิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน เรืองวิทย์พระหฤทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียน วันทามารีอา ราชบุรี

การแข่งขันตอบคำถามระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ โรงเรียนวันทามารีอา  ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
การแข่งขันตอบคำถามระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา และ โรงเรียนอุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา และ โรงเรียนอุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล
การประกวดการแสดงประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ”(มธ. 25:31-46)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ โรงเรียน  สารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ โรงเรียน  ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล และ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุกูล และ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค “การพิพากษาครั้งสุดท้าย”(มธ. 25:31-46)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และอาชีวะ

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่ นายศรราม  มะลิทอง     โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ นายวิศรุต  สุรเนาวรัตน์   โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ นายสุรศักดิ์  วารีรอบวนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศรราม มะลิทอง   โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิศรุต สุรเนาวรัตน์  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุรศักดิ์ วารีรอบวนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน Bible Contest ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี

 

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ