อบรม"การใช้กิจกรรมในการสอนพระวรสาร น.มัทธิว"

อบรมอบรม"การใช้กิจกรรมในการสอนพระวรสาร น.มัทธิว"
        เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2011  ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการอบรมครูคำสอนในหัวข้อ "การใช้กิจกรรมในการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิว" ที่ห้องประชุมบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นวิทยากร มีคุณครูคำสอนเข้ารับการอบรม จำนวน 74 ท่าน
        สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2554/2011 ทางศูนย์คริสตศาสนธรรมฯราชบุรี ได้กำหนดหัวข้อการสอนคำสอนโดยใช้พระวรสารนักบุญมัทธิว ตลอดปีการศึกษา  จึงได้จัดการอบรมครูคำสอนเพื่อเป็นการเตรียมให้ครูคำสอนได้มีวิธีการและแนวทางในการสร้างกิจกรรมจากบทพระวรสารของนักบุญมัทธิว
 ตลอดการอบรม 2 วัน คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  วิทยากร ได้นำให้คุณครูได้ศึกษาภาพรวมของพระวรสาร  และให้คุณครูได้ช่วยกันเลือกหัวข้อสำหรับนำมาสร้างกิจกรรม  เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็ก ๆ และใช้พระวรสารมาช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรม   การอบรมหน้าแถว  การสอนคุณธรรม  การทำโปสเตอร์  ตั้งคำถาม  สร้างข้อสอบ ฯลฯ ทำให้คุณครูได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์บทเรียนและนำไปใช้กับเด็กๆ ได้ง่ายขึ้น

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008573855
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1219
1985
14148
37299
71856
8573855
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 08:45

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725