สถิติการเยี่ยมชม

007815513
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2265
5629
11291
103621
157116
7815513
Your IP: 3.83.32.171
2020-01-28 15:27

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
อบรมอบรม"การใช้กิจกรรมในการสอนพระวรสาร น.มัทธิว"
        เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2011  ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการอบรมครูคำสอนในหัวข้อ "การใช้กิจกรรมในการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิว" ที่ห้องประชุมบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นวิทยากร มีคุณครูคำสอนเข้ารับการอบรม จำนวน 74 ท่าน
        สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2554/2011 ทางศูนย์คริสตศาสนธรรมฯราชบุรี ได้กำหนดหัวข้อการสอนคำสอนโดยใช้พระวรสารนักบุญมัทธิว ตลอดปีการศึกษา  จึงได้จัดการอบรมครูคำสอนเพื่อเป็นการเตรียมให้ครูคำสอนได้มีวิธีการและแนวทางในการสร้างกิจกรรมจากบทพระวรสารของนักบุญมัทธิว
 ตลอดการอบรม 2 วัน คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  วิทยากร ได้นำให้คุณครูได้ศึกษาภาพรวมของพระวรสาร  และให้คุณครูได้ช่วยกันเลือกหัวข้อสำหรับนำมาสร้างกิจกรรม  เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็ก ๆ และใช้พระวรสารมาช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรม   การอบรมหน้าแถว  การสอนคุณธรรม  การทำโปสเตอร์  ตั้งคำถาม  สร้างข้อสอบ ฯลฯ ทำให้คุณครูได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์บทเรียนและนำไปใช้กับเด็กๆ ได้ง่ายขึ้น

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ