สถิติการเยี่ยมชม

007820655
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
592
3422
16433
108763
157116
7820655
Your IP: 3.83.32.171
2020-01-30 05:05

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คำสอน Delivery สภาภิบาลวัดเขต จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ โพธาราม
คำสอน Delivery สภาภิบาลวัดเขต จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ โพธาราม

       เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 คุณพ่อวัชระ  พฤกษาโรจนกูล
เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง จ.ราชบุรี ได้จัดพิธีแต่งตั้งสภาวัด ในเขต อ. จอมบึง อ.สวนผึ้ง อ.ปากท่อ และ อ.โพธาราม จำนวน 7 วัด ได้แก่วัด แม่พระนิจจานุเคราะห์
วัดนักบุญอังเยลา วัดนักบุญลูกา วัดแม่พระฟาติมา วัดนักบุญเปาโลกลับใจ วัดนักบุญอักแนส และวัดพระเมตตา  โดยมีคุณพ่อ ไพยง  มนิราช เป็นผู้แทนพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีแต่งตั้ง 
และได้ใช้โอกาสนี้จัดโครงการคำสอน delivery ในหัวข้อ "คำสอนกับครอบครัว" และ "การทำแท้ง" โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และคุณพ่อไพยง  มนิราช  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาสมาชิกสภาภิบาลวัดเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 ท่าน

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ