คำสอน Delivery สภาภิบาลวัดเขต จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ โพธาราม

posted by: Administrator
ฮิต: 3362

คำสอน Delivery สภาภิบาลวัดเขต จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ โพธาราม
คำสอน Delivery สภาภิบาลวัดเขต จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ โพธาราม

       เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 คุณพ่อวัชระ  พฤกษาโรจนกูล
เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง จ.ราชบุรี ได้จัดพิธีแต่งตั้งสภาวัด ในเขต อ. จอมบึง อ.สวนผึ้ง อ.ปากท่อ และ อ.โพธาราม จำนวน 7 วัด ได้แก่วัด แม่พระนิจจานุเคราะห์
วัดนักบุญอังเยลา วัดนักบุญลูกา วัดแม่พระฟาติมา วัดนักบุญเปาโลกลับใจ วัดนักบุญอักแนส และวัดพระเมตตา  โดยมีคุณพ่อ ไพยง  มนิราช เป็นผู้แทนพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีแต่งตั้ง 
และได้ใช้โอกาสนี้จัดโครงการคำสอน delivery ในหัวข้อ "คำสอนกับครอบครัว" และ "การทำแท้ง" โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และคุณพ่อไพยง  มนิราช  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาสมาชิกสภาภิบาลวัดเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 ท่าน

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008582273
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1745
3020
6765
45717
71856
8582273
Your IP: 3.228.10.17
2020-09-22 11:20

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725