สถิติการเยี่ยมชม

007789175
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1846
3597
11264
77283
157116
7789175
Your IP: 35.168.111.191
2020-01-22 13:35

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย
       เรื่อง น้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงพระเมตตากรุณาธิคุณถวายเป็นพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของ  “ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ " ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษ

         ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศให้ทราบทั่วกัน ถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยกำหนดพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 เวลา 16.30 น. ณ พระเมรุท้องสนามหลวง ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันก่อเกื้อประโยชน์นานัปการต่อแผ่นดินไทย   บรรดาคริสตศาสนิกชนคาทอลิกไทยขอน้อมรำลึกถึงพระเมตตากรุณาของพระองค์ท่านด้วยความกตัญญูกตเวที

       สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศให้พี่น้องคริสตศาสนิกชนคาทอลิกไทยทุกคน    ได้น้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงพระเมตตากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วอนขอพระพรจากพระเจ้า ถวายเป็นพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของ    “สมเด็จพระพี่นาง” โดยร่วมกันปฏิบัติดังนี้

•ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระกุศลฯ ในนามพระศาสนจักรคาทอลิก
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

•ทุกวัดคาทอลิกทั่วประเทศ ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระกุศลฯพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

•ขอให้โรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดพิธีกรรมร่วมส่งดวงพระวิญญาณถวายเป็นพระกุศลฯ  ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  และลดธงครึ่งเสา ระหว่างวันที่1 4-16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551   โดยพร้อม เพรียงกัน

•ขอให้ร่วมไว้ทุกข์โดยทั่วกันเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

        นอกจากนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนคาทอลิกพร้อมกับพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ  ได้ร่วมจิตร่วมใจในพระราชพิธีครั้งนี้  ด้วยการบำเพ็ญตนเป็นศาสนิกชนที่ดี บำเพ็ญศาสนกิจ อธิษฐานภาวนา วิงวอนขอพระเจ้าทรงโปรดรับดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย    สู่สวรรคาลัยและได้พักผ่อนเป็นสุขเกษมเปรมปรีดิ์ในพระสิริรุ่งโรจน์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร
 
    
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ