ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ผลการประกวดร้องและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี ค.ศ.2022
ผลการประกวดร้องและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต
สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี ค.ศ.2022

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เพลง ทีละก้าว
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/521956823327276
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ได้แก่ โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/693117232489390
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ได้แก่ โรงเรียนธีรศาสตร์
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/687605986274152
รางวัลชมเชย
ได้แก่ โรงเรียนเทพวิทยา
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/471156065163365

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพลง เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนนารีวุฒิ
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/838336027284368
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ได้แก่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/724230542553184
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ได้แก่ โรงเรียนธีรศาสตร์
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/1339645363457939
รางวัลชมเชย
ได้แก่ โรงเรียนเทพวิทยา
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/1943456865997167

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพลง มาร์ชยุวธรรมทูต
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนดำเนินวิทยา
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/565128285464282
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ได้แก่ โรงเรียนวีรศิลป์
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/1242911739636857
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ได้แก่ โรงเรียนธีรศาสตร์
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/845525359895998
รางวัลชมเชย ได้แก่
วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/537835201708396

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพลง รักยิ่งใหญ่เหมือนพระเยซู
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนธีรศาสตร์
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/529203818984646
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ได้แก่ โรงเรียนเทพวิทยา
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/879118776622762
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ได้แก่ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/1422777344922025
รางวัลชมเชย
ได้แก่ โรงเรียนดำเนินวิทยา
ชมคลิป https://www.facebook.com/HolychildhoodRBD/videos/688993912696183

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์