ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ฟื้นฟูจิตใจให้กับครูคาทอลิกและครูคำสอนในสังฆมณฑลราชบุรี 2565
ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกและครูคำสอนในสังฆมณฑลราชบุรี 2565

หัวข้อ “เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน”
         ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรีจัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับครูคาทอลิกและครูคำสอนในสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 – วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 หัวข้อ “เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน” ณ บ้านหาดหฤทัย โดย คุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ เป็นผู้นำการฟื้นฟูจิตใจ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 38 คน

         บรรยากาศการฟื้นฟูจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง ตามคำสอนของพระสมณสาส์น "ทุกคนเป็นพี่น้องกัน" (Fratelli Tutti) เกี่ยวกับภราดรภาพ และมิตรภาพทางสังคม

         ในช่วงแรก พ่ออเล็กซานโดร ไบร์ ได้เตือนใจให้เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ อย่างปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป แต่ให้เราใช้เวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และในฐานะที่เราเป็นครูคำสอนและครูคาทอลิก เราต้องการเวลาพิเศษเพื่อจะคิดถึงพระองค์ และชวนให้เราคิดถึงความจริงเกี่ยวกับการสร้างของพระเจ้า โลกที่พระเจ้าสร้างกับกับโลกของเราเวลานี้ไม่เหมือนกัน และเราทุกคนมีส่วนในการทำให้โลกที่เราอยู่นี้กลับไปเป็นเหมือนสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้าง

         ในช่วงที่สอง คุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่าเราทุกคนถูกเรียกให้มีความสัมพันธ์ใหม่ในความเป็นพี่เป็นน้องและเป็นเพื่อนที่ช่วยเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กันและกัน แน่นอนว่าสิ่งท้าทายสำหรับเราก็คือ การรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างเราด้วยกันด้วย ถ้าเราอยากเป็นพี่น้องกันสิ่งที่เราต้องทำคือ การพูดคุยกัน และการฟังกันและกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย และที่สุดคือ ความตั้งใจของเราที่จะเป็นเพื่อนพี่น้องกับทุกคน

          ในช่วงสุดท้าย เราเรียนรู้ในการให้ความหมายของคำว่า “การเป็นพี่น้องกัน” ผ่านทางสิ่งของ ซึ่งทำให้เราได้รับความหมายและความงดงามของคำว่าเป็นเพื่อนพี่น้องในแบบของเราแต่ละคน และที่สุด ให้เราพยายามเป็นพี่น้องกันในพระเจ้าไม่ใช่ในแบบของมนุษย์ เพราะในความเป็นพี่น้องกันในแบบพระเจ้าคงไม่เหมือนของมนุษย์ ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชัดเจนและมีเครื่องหมาย 9 ประการที่เราขาดไม่ได้ และแน่นอนว่าในความสัมพันธ์กับคนอื่น บางทีเราอาจจะผิดหวัง อาจจะเศร้าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในที่สุดเราต้องมีความกระตือรือร้นว่าเราถูกเรียกให้มาเป็นพี่น้องกัน ถูกเรียกให้มาเป็นพยานถึงความรักที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้า มิใช่ด้วยคำพูดแต่ในสิ่งที่เรารักกันอย่างแท้จริง

เนื้อหาและบทเรียน