ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ภาวนาอย่างไรในโลกปัจจุบัน
         สภาพปัจจุบัน คนเรามักจะบอกว่าไม่มีเวลา คิดถึงพระเจ้า ยิ่งการสวดภาวนา หรือการร่วมพิธีกรรมยิ่งแย่ใหญ่ แต่นักบุญเปาโล สอนให้เราสวดภาวนาอยู่เสมอ ภาวนาบ่อยๆ ยิ่งในเวลาที่ถูกประจญ หรือในยามที่มีความยากลำบาก ลองดูคำแนะนำดังนี้

1. หล่อเลี้ยงชีวิตภาวนาด้วยธรรมชาติที่สวยงาม – เปิดหน้าต่างบ้านดูสิ่งแวดล้อม – ต้นไม้ใบหญ้า – จัดสวน – จัดมุม – ตู้ปลา ฯลฯ
2. จัดเวลาเงียบๆ – หามุมสงบๆอ่านพระคัมภีร์หรือคิดถึงพระเจ้า
3. พบใครก็สวดให้คนนั้น – เยี่ยมคนต่างๆ –ทักทาย – ขอพระเจ้าอวยพร
4. สวดผ่านสิ่งของต่างๆที่เห็น – ของขวัญที่ได้ – รูปถ่ายเหตุการณ์ต่างๆ
5. สร้างบรรยากาศในบ้านโดยจัดให้มี – ห้องพระ – มุมพระ – รูปประดับ
6. ภาวนาจากข่าว หรือ หนังสือพิมพ์ - ข่าวที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้า ข่าวร้ายก็ขอพระพรจากพระเจ้า
7. ภาวนาจากเพลง ภาพยนตร์ – ดูหนังฟังเพลงก็คิดถึงพระเจ้าได้ – พูดกับพระเจ้าได้ - บอกเล่าความประทับใจให้พระเจ้ารับฟังได้
8. ภาวนายามเจ็บไข้ได้ป่วย – ทั้งเมื่อตัวเราเจ็บป่วยหรือพบเห็นคนอื่นเจ็บป่วย
9. ทำงานให้เป็นการภาวนา – ก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงาน หลังการทำงาน
10. ทำความดีพร้อมกับการภาวนา พบใครก็คิดดี – ทำดี – พูดดี - ภาวนาให้ทุกๆคน

เห็นไหมครับ.....การภาวนาไม่ต้องรอเวลาเลย... อยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้... อยู่กับใครก็คิดถึงพระเจ้าได้...ถ้าเพื่อนคนใดอ่านบทความนี้ก็ขอให้ได้รับคำภาวนาจากผม...ทันที..

ขอพระเจ้าประทานพรมากๆครับ
                                     คำสอนดีดี.คอม

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์