ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พ่อขอให้นักศึกษาวิชาหลักการสอนคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมทุกคน เตรียมสอบดีๆ 
ขอให้ “เข้าใจ - จำได้ - ใช้เป็น”
เรื่องที่ควรทำความเข้าใจมากๆ เช่น
การวิเคราะห์สภาพการณ์ของโลกและพระศาสนจักรที่เป็นแรงจูงใจในงานคำสอน
ความหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม
เนื้อหาของการสอนคำสอนเอามาจากไหน
วิธีการสอนมีหลักการอย่างไร
การสอนคำสอนตามวัยมีหลักการอย่างไร
งานคำสอนเป็นหน้าที่ของใคร

เนื้อหาและบทเรียน