ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 434 คริสตชนเล่นเดิมพันและการพนันได้หรือไม่ ?

📍คริสตชนเล่นเดิมพันและการพนันได้หรือไม่ ?

#YOUCAT 434 บอกเราว่า…

💟การเดิมพันและการเล่นพนัน กลายเป็นเรื่องผิดศีลธรรมและอันตรายเมื่อผู้เล่นเอาการดำรงชีวิตของตนไปเสี่ยงและยิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้น หากเขาเอาการดำรงชีวิตไปเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในความดูแลของเขา (CCC 2413)

💟การพนันด้วยเงินจำนวนมากในเกมที่เสี่ยง ขณะที่ผู้อื่นต้องขาดสิ่งจำเป็นในชีวิต ถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอย่างมาก ยิ่งกว่านั้นการเดิมพันและการเล่นพนันอาจทำให้ผู้เล่นติดและตกเป็นทาสของมัน

💟ผู้ที่รักเงินทอง ย่อมไม่มีวันอิ่มในเงินทอง (ปญจ. 5:9)

💟เงินกลายเป็นเจ้าของเขา แทนที่เขาจะเป็นเจ้าของเงิน (นักบุญซีเปรียนแห่งคาร์เธจ) 200-258 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร

เนื้อหาและบทเรียน