ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บาปกำเนิดบังคับให้เรากระทำบาปหรือ?

📍บาปกำเนิดบังคับให้เรากระทำบาปหรือ?


#YOUCAT 69 บอกเราว่า ....
💟 ไม่.. แม้มนุษย์มีบาดแผลลึกจากบาปกำเนิด และมีความโน้มเอียงในบาป แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เขาสามารถกระทำความดีได้

💟 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามเราไม่ได้ถูกบังคับให้กระทำบาป

💟 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงเราทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะเราอ่อนแอไม่รู้ และหลงผิดอย่างง่ายดาย ยิ่งกว่านั้น การทำบาปภายใต้การถูกบังคับไม่ใช่บาป เพราะบาปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างอิสระเสมอ

💟 “สิ่งเลวร้ายที่สุดไม่ใช่การก่ออาชญากรรม แต่เป็นการไม่กระทำความดีซึ่งบุคคลหนึ่งควรจะกระทำ นั่นคือบาปการละเลย ซึ่งเป็นบาปของการไม่รักและไม่มีผู้ใดกล่าวหาเขาในเรื่องนี้ได้” Leon BLOY (1846-1917) (นักเขียนชาวฝรั่งเศส)

เนื้อหาและบทเรียน