ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat  พระดำรัส สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

✏️พระดำรัส สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

🎁 ถึง เยาวชนเพื่อนรัก
พ่อขอแนะนำให้พวกเธออ่านหนังสือที่ไม่ธรรมดาเล่มนี้ที่ไม่ธรรมดาด้วยเหตุผลสองประการคือ เนื้อหา และวิธีการที่ทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

💛 หลายคนบอกกับพ่อว่าเยาวชนปัจจุบันไม่สนใจเรื่องนี้​พ่อไม่เห็นด้วย และพ่อมีความมั่นใจว่าพ่อคิดถูก เยาวชนปัจจุบันไม่ใช่เป็นคนผิวเผินอย่างที่หลายคนคิดพวกเขาต้องการทราบว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคืออะไร เรื่องราวสืบสวนนั้นน่าตื่นเต้นเพราะดึงดูดเราเข้าไปในชะตากรรมของผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นของเราด้วย หนังสือเล่มนี้น่าติดตามเพราะพูดถึงชีวิตของเราเอง และเกี่ยวข้องกับเราแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง

💛 ด้วยเหตุนี้ พ่อขอเชิญชวนพวกเธอให้ศึกษาหนังสือคำสอนนี้ นี่เป็นความปรารถนาอย่างจริงใจของพ่อ หนังสือคำสอนเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อให้เธอพอใจหรือทำให้ชีวิตของเธอง่ายขึ้น เพราะเป็นการเรียกร้องให้เธอมีชีวิตใหม่ เป็นการวางสาระสำคัญของพระวรสารไว้ต่อหน้าพวกเธอ ประดุจ "ไข่มุกที่มีค่าสูง"(มธ 13:46) ซึ่งพวกเธอต้องสละทุกอย่าง

       ดังนั้น พ่อจึงขอให้พวกเธอศึกษาหนังสือเล่มนี้ ด้วยความรักและความพยายาม ทำพลีกรรมด้วยการใช้เวลาของเธอกับหนังสือเล่มนี้ ศึกษาในห้องที่เงียบสงบอ่านพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่ง ศึกษาเป็นกลุ่ม เป็นเครือข่าย แบ่งปันซึ่งกันและกันในอินเตอร์เน็ต ใช้เครื่องมือทุกชนิด เพื่อพูดคุยกันเรื่องความเชื่อของพวกเธอต่อไป

💛 ถ้าพวกเธอต้องการศึกษาหนังสือคำสอนเล่มนี้อย่างขยันขันแข็ง พ่อขอมอบคำแนะนำสุดท้ายที่จะช่วยได้ พวกเธอทุกคนทราบดีว่า ปัจจุบันชุมชนแห่งความเชื่อต้องได้รับบาดเจ็บ จากการโจมตีของความชั่วร้าย บาปได้แทรกซึมเข้าใจไปในหัวใจของพระศาสนจักร

💛พวกเธออย่าหาข้ออ้างที่จะหนีออกจากพระพระเจ้า ตัวพวกเธอเองคือพระกายของพระคริสตเจ้าของพระศาสนจักร จงนำไฟแห่งความรักของพวกเธอที่ลุกโชนเข้าไปในพระศาสนจักร ที่ซึ่งบ่อยครั้งถูกมนุษย์ทำใผิดรูปผิดร่าง "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือรันในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า” (รม. 12:11)

💛 ในประวัติศาสตร์ เมื่อชาวอิสราเอลอยู่ในสภาพตกต่ำที่สุด พระเจ้ามิได้เรียกผู้มีอำนาจหรือผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้มาช่วยเหลือพวกเขา แต่ทรงเรียกเยาวชนคนหนึ่งชื่อ เยเรมีย์ เยเรมีย์รู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถใด ๆ "ข้าแต่พระยาห์เวท์องค์พระผู้เป็นเจ้า จะเป็นไปได้อย่างไร พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้ายังพูดไม่เป็นข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก" (ยรม. 1:6) แต่พระเจ้ามิได้ทรงเปลี่ยนพระทัย "อย่าพูดว่าท่านยังเป็นเด็กเลย เราส่งท่านไปหาผู้ใด ก็จงไปเถิด เราสั่งให้ท่านพูดอะไร ก็จงพูดเถิด(ยรม. 1:7)

❤️ พ่อขออวยพรพวกเธอ และพ่อสวดภาวนาให้พวกเธอทุกคนทุกวัน
💜 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์