ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมพระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของเราด้วย?

📍 ทำไมพระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของเราด้วย?

YOUCAT 88 บอกเราว่า….พระนางมารีย์เป็นมารดาของเรา เพราะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบพระนางให้เป็นมารดาของเรา (CCC 963-966, 973)

💙 “แม่ นี่คือลูกของแม่...นี่คือแม่ของท่าน” (ยน 19 : 26ข-27ก) คำสั่งที่สองซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสจากบนกางเขนกับท่านยอห์นนั้น พระศาสนจักรเข้าใจเสมอมาว่าเป็นการมอบหมายพระศาสนจักรทั้งมวลให้พระนางมารีย์ ดังนั้น พระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของเราด้วย เราสามารถเรียกหาพระนางและให้พระนางวอนขอพระเจ้าเพื่อเรา

💙"พระนางมารีย์เป็นมารดาผู้อ่อนโยนที่สุดในบรรดามนุษยชาติ พระนางเป็นที่หลบภัยของคนบาป” นักบุญอัลฟองโซ(ผู้เพ่งญาณและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่)

💙“ยิ่งพระศาสนจักรมีชีวิตตามแบบอย่างของพระนางมารีย์มากเท่าใดพระศาสนจักรก็ยิ่งเป็นดังมารดามากขั้นเท่านั้น และยิ่งทำให้สัตบุรุษผู้ได้เกิดใหม่จากพระเจ้าในพระนางนั้น ได้บรรลุถึงการคืนดีมากขึ้นเท่านั้น” บราเดอร์โรเจอร์ (ผู้ก่อตั้งและผู้นำชุมชนฟื้นฟูเอกภาพคริสตชนเทเซ่)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์