ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เมื่อเราภาวนา​ ทำไมเราจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากบรรดานักบุญ ?
เมื่อเราภาวนา​ ทำไมเราจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากบรรดานักบุญ ?

💟นักบุญคือผู้ที่ลุกโชติช่วงด้วยพระจิตเจ้า พวกท่านรักษาไฟของพระเจ้าที่ลุกอยู่ในพระศาสนจักรแม้ในขณะที่บรรดานักบุญมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ท่านภาวนาอย่างร้อนรนและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับพวกท่านจึงเป็นการง่ายที่จะภาวนา

💟แน่นอนว่าเรามิได้นมัสการบรรดานักบุญ แต่เราได้รับอนุญาตให้วอนขอพวกท่านที่อยู่ในสวรรค์ เพื่อท่านจะได้เสนอคำอ้อนวอนของเราต่อพระบัลลังค์ของพระเจ้า ( CCC2683-2684)

💛ในท่ามกลางบรรดานักบุญผู้ยิ่งใหญ่ ได้เกิดการพัฒนาลักษณะพิเศษของโรงเรียนแห่งจิตตารมณ์ ซึ่งเปรียบเหมือนแถบแสงเจ็ดสีที่ทุกสีมุ่งไปสู่แสงบริสุทธิ์ของพระเจ้า

💙บรรดานักบุญ เริ่มจากองค์ประกอบพื้นฐานของความเชื่อ และการอุทิศตนแด่พระเจ้า เช่น จิตตารมณ์คณะฟรังซิสกัน เริ่มต้นจากความยากจนฝ่ายจิต จิตตารมณ์คณะเบเนดิกติน เริ่มจากการสรรเสริญพระเจ้า และจิตตารมณ์ของคณะอิกญาเซียน (เยสุอิต) เริ่มจากการพิเคราะห์แยกแยะ (discernment) และกระแสเรียกจิตตารมณ์ที่เรารู้สึกสนใจตามบุคลิกของเราแต่ละคน ย่อมถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการภาวนา

❤️จิตตารมณ์ (spirituality) คือรูปแบบความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนจักร ซึ่งหลายรูปแบบพัฒนามาจากการปฏิบัติของนักบุญ ที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า เช่น จิตตารมณ์คณะเบเนดิก คณะฟรังซิสกัน หรือคณะโดมินิกัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์