ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

? EP.02 ขอพาไปชมบรรยากาศแรก ๆ ของการต้อนรับ น้อง ๆ เข้าสู่ค่ายคำสอน "เอมมาอูส" ...เพื่อนร่วมทาง เด็ก ๆ ทำอะไรกันบ้าง....ไปชมกันเลย !!! ?

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน