ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

EP.04 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในค่ายคำสอน ? ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 49 ? EP.04 พาไปชมบรรยากาศการเรียนรู้ และร่วมเดินทางกับพระเยซูเจ้าในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ในค่ายคำสอน "เอมมาอูส" ...เพื่อนร่วมทาง เด็ก ๆ ตั้งใจกันมากแค่ไหน....ไปชมกันเลย !!! ?

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน