ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 Youcat คำสอนเยาวชน /  bosconoom /  30 กรกฎาคม 2566

รายการคำสอนสู่ชีวิต ชุด คำสอนเยาวชน YOUCAT
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2023 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน การประกาศยืนยันความเชื่อของคริสตชน
- เมื่อเราพูดว่า "ข้าพเจ้าเชื่อ" เป็นความเชื่อของเราหรือของพระศาสนจักร ?
- ทำไมพระศาสนจักรจึงต้องมีบทสรุปของความเชื่อ ?
- การยืนยันความเชื่อมีที่มาอย่างไรและสำคัญอย่างไร ?
- บทยืนยันความเชื่อสองบท ที่เป็นหลักของพระศาสนจักรคืออะไร ?
- พระคัมภีร์ ได้กล่างถึงการยืนยันความเชื่อ ในพระเยซูคริสตเจ้าไว้อย่างไร ?
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน