ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 Youcat คำสอนเยาวชน /  bosconoom /  12 กรกฎาคม 2566

รายการคำสอนสู่ชีวิต
ชุด คำสอนเยาวชน YOUCAT
? ตอน มนุษย์ตอบรับพระเจ้า
? - ความเชื่อทางศาสนา หมายถึง การเชื่อในสิ่งที่เรารู้ว่าไม่เป็นความจริง นี่เป็นเรื่องไร้สาระ ใช่หรือไม่ ❓
? - จะตอบรับพระเจ้าได้อย่างไร ❓
? - ความเชื่อคืออะไร ❓
? - เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ มิใช่ตามที่มองเห็น
หมายความว่าอย่างไร ❓
?วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2023
⏱ เวลา 10.00 - 11.00 น.
? โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
? และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน