ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 Youcat คำสอนเยาวชน /  bosconoom /  09 พฤษภาคม 2566

? - พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์เองแก่มนุษย์อย่างไร ❓
? - พระเจ้าทรงยังคงทำให้การประทับอยู่ของพระองค์เป็นที่รู้จักสำหรับเราในปัจจุบันด้วยวิธีใด ❓
? - พระศาสนจักรเผยแสดงการประทับอยู่ของพระเจ้าให้กับเราอย่างไร ❓
? - พระเจ้าตรัสกับเราทางพระคัมภีร์อย่างไร ❓
? รายการคำสอนสู่ชีวิต ชุด คำสอนเยาวชน YOUCAT
? วันพุธที่ 22 มีนาคม 2023
⏰เวลา 10.00 - 11.00 น. ตอน พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรามนุษย์
?‍❤️‍? โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน