ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 Youcat คำสอนเยาวชน /  bosconoom /  09 พฤษภาคม 2566

? - ทำไมเราจึงแสวงหาพระเจ้า ❓
? - ทำไมเราจึงโหยหาความสุข ❓
? - ความสุขนิรันดร คืออะไร ❓
? รายการคำสอนสู่ชีวิต ชุด คำสอนเยาวชน YOUCAT
? วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023
⏰เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน มนุษย์เปิดรับพระเจ้า
?‍❤️‍? โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน