ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ccp013.jpg บทเรียนที่ 2  เดือนกรกฎาคม 1994
หัวข้อเรื่อง    ครอบครัวของฉัน
จุดมุ่งหมาย 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของครอบครัว และขอบใจพระเป็นเจ้า ที่ได้โปรดให้นักเรียนเกิดมามีครอบครัว และรักครอบครัวของตน

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
 ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างต่อไปนี้ (ครูอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบก็ได้)
1. ครอบครัวคือทุกอย่างสำหรับฉัน ฉันเกิดที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น.........(บ้านเกิด) ของฉัน
2. ฉันโตที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น........(สนามกีฬา) ของฉัน
3. ฉันหัวเราะสนุกสนานรื่นเริงที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น........(โรงมหรสพ) ของฉัน
4. ฉันพบรักที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น........(หอรัก) ของฉัน
5. ฉันพักผ่อนที่นี่ ครอบคัวจึงเป็น........(ที่พักตากอากาศ) ของฉัน
6. ฉันเจ็บป่วยที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น.......(โรงพยาบาล) ของฉัน
7. ฉันมีความปลอดภัยที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น........(ป้อมปราการ) ของฉัน
8. ฉันนอนที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น.......(โรงแรม) ของฉัน
9. ฉันพบรักที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น........(หอรัก) ของฉัน
10. และที่สุดฉันคงจะตายที่นี่ ครอบครัวจึงเป็น.......(เรือนตายและสุสาน) ของฉัน
11. ครอบครัวกลายเป็นแดนประหารชีวิตคนด้วย........(ลิ้นที่เจรจาใส่ความผู้อื่น พิพากษาลงโทษผู้อื่น เป็นสถานที่คุมกำเนิด ทำแท้ง)
12. ครอบครัวกลายเป็นแหล่งการพนันเพราะเต็มไปด้วย........(อบายมุขต่าง ๆ)
13. ครอบครัวกลายเป็นคุกเป็นตะราง เพราะในนั้นมีแต่........(ความโมโห โกรธ เกลียด ลงโทษ)
14. ครอบครัวเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเพราะ........(ตัวอย่างไม่ดี หรือยุยงส่งเสริมให้คนดีเสียไป)
15. ครอบครัวเป็นถิ่นเนรเทศเพราะ........(แล้งน้ำใจไมตรี และความรักต่อกัน)
16. ครอบครัวเป็นสนามรบเมื่อสมาชิกในครอบครัว........(ต่างแข็งข้อต่อกัน ทะเลาะวิวาทกัน ไม่ยอมลดลาวาศอกกัน)

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ 
- คำตอบที่พวกเราตอบกันมานั้นแหละคือครอบครัวของเราทุกคน
- พวกเราชอบครอบครัวแบบไหนมากกว่ากัน ยกตัวอย่าง

สรุป ครอบครัวนี้สำคัญต่อฉันจริง ๆ เพราะในครอบครัว ฉันพบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตาย พระเจ้าสร้างครอบครัวขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ให้เป็นสวรรค์ในโลกนี้ และเป็นรูปแบบของสวรรค์ในโลกหน้า ให้เป็นสถานที่พรั่งพร้อมไปด้วยทุกอย่างเหมือนสวรรค์จริง ๆ ครอบครัวที่ดีจึงเป็นสวรรค์ และทุกคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นก็มีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์ แต่น่าเสียดายที่ครอบครัวเป็นอันมากแทนที่จะเป็นสวรรค์อย่างที่ว่า กลับกลายเป็นนรกที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบาก ที่ไม่มีใครอยากอยู่ อยากไปเสียให้พ้น ๆ ทั้งนี้ก็แพราะสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนครอบครัวให้กลายเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ จะฉาย VDO เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้ เช่น เรื่องสายใยแห่งครอบครัว เป็นเรื่องราวของเด็กที่ช่วยทำให้ครอบครัวมีความสุข

ขั้นที่ 3 คำสอน
1. ในพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่างของครอบครัวของยอแซฟและพี่น้องสิบสองคน เพราะแรงอิจฉายอแซฟถูกพี่ ๆ คิดร้ายจะฆ่าเสีย แต่ก็เปลี่ยนใจขายให้พ่อค้าไป และพ่อค้าก็นำไปขายต่อให้คนรับใช้ในวังของกษัตริย์ฟาโรห์ที่ประเทศอียิปต์ ต่อมายอแซฟมีความดีความชอบทำนายฝันให้กษัตริย์ฟาโรห์เป็นที่ถูกพระทัยจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาอุปราชปกครองประเทศอียิปต์แทนพระองค์ เกิดเหตุข้าวยากหมากแพงเพราะภัยแล้ง แต่ยอแซฟเตรียมทำนาสะสมเสบียงอาหารไว้ก่อนแล้ว ประชาชนจึงไม่เดือดร้อน ประเทศอิสราแอลก็ประสบความแห้งแล้งเหมือนกัน ยากอบบิดาของยอแซฟจึงใช้ลูกทั้งสอบเอ็ดคนไปซื้อข้าวที่ประเทศอียิปต์ ยอแซฟจำพี่ ๆ ได้ แทนที่จะแก้แค้นกลับช่วยเหลือให้ข้าวปลาอาหารไปเป็นจำนวนมาก และที่สุดยอแซฟก็แสดงตัวว่าเป็นใคร พวกพี่ ๆ ตกใจกลัว แต่ยอแซฟไม่ถือโทษกลับสั่งให้ไปพายากอบบิดามาอยู่ด้วยกันที่ประเทศอียิปต์ ที่สุดพ่อและพี่น้องทั้งสิบสองก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุขหลังจากได้แยกย้ายกันเป็นเวลานาน

2. ครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะความอิจฉา สมาชิกก็ต้องรับทุกข์เวทนาต่าง ๆ นา ๆ พ่อก็เป็นทุกข์เพราะสูญเสียลูก พี่ก็เป็นทุกข์ต้องลำบากเดินทางไปหาอาหารถึงเมืองไกล น้องก็ลำบากตกไปเป็นทาสอยู่ประเทศอียิปต์ ครอบครัวจึงมีสภาพคล้ายนรก แต่เมื่อสมาชิกสำนึกตนเสียใจและเปลี่ยนความประพฤติ ครอบครัวก็เปลี่ยนจากนรกเป็นสวรรค์ทันที ประสบการณ์ครั้งนี้คงจะจดจำกันไปชั่วชีวิต และส่งเสริมให้ทุกคนรักใคร่เอ็นดูกันตลอดไปจนกระทั่งมีลูกหลานเต็มประเทศอียิปต์

3. หลายครั้งเรารู้สึกความสำคัญของครอบครัวต่อเมื่อช้าไปเสียแล้ว เราทำให้ครอบครัวเป็นซ่องโจรเหมือนที่พระเยซูตรัส “เจ้ามาทำให้บ้านของพระบิดาเป็นซ่องโจร” (ลก 19.46) โดยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ เช่น รักครอบครัวของเรา อยู่ใกล้ชิดครอบครัวเสมอ ช่วยทำให้คอบครัวของเรามีบรรยากาศแห่งความสุขด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เสียงโอภาปราศรัยที่สนุกสนาน ภาพที่สวยงามเจริญตา เจริญใจ เสียงเพลงแห่งความรักความห่วงใยต่อกัน มือที่ยื่นไมตรีให้แก่กัน เป็นต้น

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจดจำ
1. ครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะความอิจฉา ทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องรับทุกข์เวทนาต่าง ๆ นา ๆ ครอบครัวจึงมีสภาพคล้ายนรก

2. แต่เมื่อสมาชิกในครอบครัวสำนึกตน เสียใจและเปลี่ยนความประพฤติ ครอบครัวก็เปลี่ยนจากนรกเป็นสวรรค์ทันที

3. ครอบครัวเป็นสวรรค์ได้โดยการสร้างสรรค์ที่ดี ๆ เช่น รักครอบครัวของเรา อยู่ใกล้ชิดครอบครัวเสมอ และช่วยทำให้ครอบครัวของเรามีบรรยากาศแห่งความสุขด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เสียงโอภาปราศรัยที่สนุกสนาน ภาพที่สวยงามเจริญตา เจริญใจ เสียงเพลงแห่งความรักความห่วงใยต่อกัน มือที่ยื่นไมตรีให้แก่กัน

ข. กิจกรรม 
ร้องเพลง “บ้านแสนสุข” พร้อมสรุปเนื้อเพลงให้นักเรียนฟัง

บ้านแสนสุข
เนื้อร้อง ฯพณฯ รัตน์
ทำนอง ช.กิจ

 บ้าน ฉัน ส-ถานที่มีความ สุข ห่างจากทุกข์ เหตุร้ายและภัยทั้งผอง
อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่พี่น้อง ต่างปรองดองรักใคร่เป็นใจเดียว กัน
แต่ฉันก็มีที่อันสุข กว่า อยู่ ฟาก ฟ้า สุขแสนคือแดน ส-วรรค์ หาก ฉัน
มุ่งทำดีครบครัน เป็นรางวัลประทานจากพระให้ฉัน แดนฟ้าสวรรค์
ห่าง ไกล คิดทีไร จับใจถิ่นไหนไม่ปาน ทุกวันเวลาจะพาให้ใจสำราญ
สุขชื่นบานสถานวิมานจริงใจ สถานที่นั้น พระมั่นสัญญา จะได้มาด้วย หวัง
สร้างความดีไว้ จะแสนสุขร่มเย็นพ้นภัย ต-ลอดไป ชั่วดินและฟ้าสลาย


 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์