ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 14
ชื่อเรื่อง : ของโปรดที่อยากได้ มัทธิว บทที่ 13
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้พิจารณาถึงสิ่งของที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตโดยเปรียบเทียบกับชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้
วิธีการ : จินตนการเรื่องการซื้อของ
ดำเนินการ

        1.ให้ผู้เรียนอ่าน มัทธิว 13:44-46 ให้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจน แล้วให้ผู้เรียนจิตนการว่า ม้ร้านค้าแห่งหนึ่งที่มีของทุกอย่างให้ซื้อได้ ให้ผู้เรียนได้เข้าไปซื้อของในร้านนั้น โดยวาดออกมาเป็นภาพ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกอะไรก็ได้ตามใจ โดยไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้น
       2.จากนั้นให้พิจารณาถึงความสำคัญของสิ่งของต่างๆที่ได้เลือกว่ามีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าหรือไม่อย่างไร
       3.จากนั้นให้ผู้เรียนใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยวิเคราะห์ว่า ทำไมคนในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์