ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เมื่อเราวอนขอเราจะได้รับ
🙏พระวาจาพระเจ้าให้กำลังใจแก่เราว่า
    เมื่อเราวอนขอเราจะได้รับ
🌈ขอพระวาจาพระเจ้าเป็นพลังชีวิตแก่เราเสมอ
💟ดังนั้น เราจงวอนขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเรา พระองค์จะทรงฟังเสียงของเรา ถ้าพอพระทัย (ยดธ. 8:17)
💟ขอพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่าน และโปรดปรานท่าน ไม่ทอดทิ้งท่านในยามทุกข์ยาก (2มคบ. 1:5)
💟เขาวอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ มิใช่เพราะบุญกุศลของตน แต่เพราะเห็นแก่พันธสัญญาที่ทรงกระทำกับบรรพบุรุษ (2มคบ. 8:15)
💟ใน​เวลา​เช้า พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เสียง​ของ​ข้าพ​เจ้า ​ขอ​ให้​ผู้​ที่​ลี้​ภัย​มา​พึ่ง​พระ​องค์​มี​ความ​ยินดี เขา​จะ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​เบิก​บาน​ตลอดไป พระ​องค์​ทรง​ปกป้อง​คุ้มครอง​เขา (สดด. 5:3, 11)
💟พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เลี้ยงดู​ข้าพ​เจ้า​อย่าง​ผู้​เลี้ยง​แกะ ข้าพ​เจ้า​จึงไม่​ขาด​สิ่งใด (สดด. 23:1)
💟แม้​ข้าพ​เจ้า​จะ​ต้อง​เดิน​ไป​ใน​หุบเขา​ที่​มืดมิด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​ไม่​กลัว​อันตราย​ใด ๆ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​อยู่​กับ​ข้าพ​เจ้า พระ​ค​ทา​และ​ธาร​พระ​กร​ของ​พระ​องค์​ช่วย​ให้​ข้าพ​เจ้า​อุ่นใจ (สดด. 23:4)
💟ข้าพเจ้าตกใจกลัวคิดว่า “พระ​องค์​ทรง​ทอดทิ้ง ไม่​ทรง​เหลียวแล​ข้าพ​เจ้า​แล้ว” แต่​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เสียง​วอนขอ​ของ​ข้าพ​เจ้า เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ร้องขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​องค์ (สดด. 31:22)
💟จง​ยินดี​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ให้​ตามใจ​ปรารถนา​ของ​ท่าน (สดด. 37:4)
💟ความ​ช่วยเหลือ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ย่อม​มา​จาก​พระ​ยาห์​เวห์ ผู้​ทรง​สร้าง​ท้องฟ้า​และ​แผ่น​ดิน (สดด. 121:2)
💟ข้าพเจ้าอธิษฐานขอความรอบรู้ แล้วพระเจ้าก็ประทาน ข้าพเจ้าวอนขอ แล้วจิตแห่งปรีชาญาณก็มาหาข้าพเจ้า (ปชญ. 7:7)
💟พระองค์จะทรงฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความพินาศ และจะทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากสถานการณ์เลวร้าย (บสร. 51:11)
💟จง​เรียก​เรา และ​เรา​จะ​ตอบ​ท่าน และ​จะ​บอก​ความ​ลับ​ยิ่งใหญ่​ที่​ท่าน​ไม่​รู้​ให้​ท่าน​รู้ (ยรม. 33:3)
💟จง​ขอ​เถิด แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ จง​แสวงหา​เถิด แล้ว​ท่าน​จะ​พบ จง​เคาะ​ประตู​เถิด แล้ว​เขา​จะ​เปิด​ประตู​รับ​ท่าน (มธ. 7:7)
💟เพราะ​คน​ที่​ขอ​ย่อม​ได้​รับ คน​ที่​แสวงหา​ย่อม​พบ คน​ที่​เคาะ​ประตู​ย่อม​มี​ผู้​เปิด​ประตู​ให้ (มธ. 7:8)
💟แม้แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​คน​ชั่ว ยัง​รู้จัก​ให้​ของดี ๆ แก่​ลูก แล้ว​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​จะ​ไม่​ประ​ทาน​ของดี ๆ แก่​ผู้​ที่​ทูล​ขอ​พระ​องค์​มาก​กว่า​นั้น​หรือ (มธ. 7:11)
💟เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​อีก​ว่า ถ้า​ท่าน​สอง​คนบนแผ่นดิน​พร้อมใจ​กัน​อ้อน​วอน​ขอ​สิ่งหนึ่งสิ่งใด พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​จะ​ประ​ทาน​ให้ (มธ. 18:19)
💟และ​ทุกสิ่ง​ที่​ท่าน​จะ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​วอน​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ ท่าน​ก็​จะ​ได้​รับ (มธ. 21:22)
💟ดังนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ทุกสิ่ง​ที่​ท่าน​วอน​ขอ​ใน​การ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา จง​เชื่อ​ว่า​ท่าน​จะ​ได้​รับ และ​ท่าน​ก็​จะ​ได้​รับ (มก. 11:24)
💟พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ประ​ทาน​ความ​ยุติธรรม​แก่​ผู้​เลือกสรร​ที่​ร้อง​หา​พระ​องค์​ทั้งวันทั้งคืน​ดอก​หรือ พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ช่วย​เขา​ทันที​หรือ (ลก. 18:7)
💟สิ่งใด​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ขอ​ใน​นาม​ของ​เรา เรา​จะ​ทำ​สิ่ง​นั้น เพื่อ​พระ​บิดา​จะ​ได้​รับ​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ใน​พระ​บุตร (ยน. 14:13)
💟ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ดำรง​อยู่​ใน​เรา และ​วาจา​ของ​เรา​ดำรง​อยู่​ใน​ท่าน ท่าน​อยาก​ได้​สิ่งใด ก็​จง​ขอ​เถิด และ​ท่าน​จะ​ได้​รับ (ยน. 15:7)
💟เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ท่าน​จะ​ขอ​สิ่งใด​จาก​พระ​บิดา พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ให้​กับ​ท่าน​ใน​นาม​ของ​เรา (ยน. 16:23)
💟จนถึง​บัดนี้ ท่าน​ยัง​ไม่​ได้​ขอ​สิ่งใด​ใน​นาม​ของ​เรา​เลย จง​ขอ​เถิด แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ เพื่อ​ความ​ยินดี​ของ​ท่าน​จะ​สมบูรณ์ (ยน. 16:24)
💟อย่า​กระวนกระวายใจ​ถึง​สิ่งใด​เลย จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ถึง​ความ​ปรารถนา​ทุกอย่าง​ของ​ท่าน​โดย​คำ​อธิษ​ฐาน การ​วอน​ขอ​พร้อมด้วย​การ​ขอบ​พระ​คุณ (ฟป. 4:6)
💟ดังนั้น เรา​จง​เข้า​ไป​สู่​พระ​บัลลังก์​แห่ง​พระ​หรรษ​ทาน​ด้วย​ความ​มั่นใจ​เพื่อ​รับ​พระ​กรุณา และ​พบ​พระ​หรรษ​ทาน​เกื้อกูล​ใน​ยาม​ที่​เรา​ต้อง​การ (ฮบ. 4:16)
💟ท่าน​ใด​ขาด​ปรีชา​ญาณ จง​ขอ​ปรีชา​ญาณ​นั้น​จาก​พระ​เจ้า​เถิด พระ​องค์​ประ​ทาน​ให้​ทุก​คน​ด้วย​พระ​ทัย​กว้างโดย​ไม่​ทรง​ตำหนิ​เลย แล้ว​เขา​จะ​ได้​รับ​ปรีชา​ญาณ​ตาม​ที่​ขอ (ยก. 1:5)
💟ท่าน​วอน​ขอ แต่​ไม่​ได้​รับ เพราะ​ท่าน​วอน​ขอ​ไม่​ถูกต้อง คือ​วอน​ขอ​เพื่อ​นำ​ไป​สนอง​กิเลส​ตัณหา​ของ​ท่าน (ยก. 4:3)
💟คำ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​ช่วย​ผู้ป่วย​ให้​รอด​ชีวิต องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​โปรด​ให้​ผู้ป่วย​ลุก​ขึ้น และ​ถ้า​เขา​เคย​กระทำ​บาป เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย (ยก. 5:15)
💟ดังนั้น จง​สารภาพ​บาป​แก่​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​ให้​กัน​เพื่อ​ท่าน​จะ​หาย​จาก​โรค คำ​อ้อน​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิด​ผล​มากมาย (ยก. 5:16)
💟และ​ถ้า​เรา​วอน​ขอ​สิ่งใด เรา​ย่อม​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​นั้น​จาก​พระ​องค์ เพราะ​เรา​ปฏิบัติ​ตาม​บท​บัญญัติ และ​ทำ​สิ่ง​ที่​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย (1ยน. 3:22)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์